Forum Ekonomiczne w latach 1992-1999

Problematyka pierwszych spotkań w Krynicy dotyczyła przede wszystkim polskiej polityki wschodniej. Nowa sytuacja, która zaistniała po 1989 roku spowodowała, że zarówno kontakty polityczne, jak i gospodarcze z krajami WNP stały się bardzo istotnym elementem polskiej polityki zagranicznej. Pierwsze Forum odbyło się jesienią 1992 roku. Wzięło w nim udział około 100 uczestników – głównie z Polski. To spotkanie zasadniczo różniło się od tych, których świadkami jesteśmy teraz. Po pierwsze ze względu na niewielką liczbę uczestników, po drugie ze względu na tematykę a także niewielki potencjał organizacyjny.

Z roku na rok Forum w Krynicy stawało się miejscem wymiany doświadczeń między krajami Europy Środkowowschodniej przechodzącymi transformację gospodarczą. Rosło też jego znaczenie – poparte udziałem wysokich rangą osobistości, a także coraz większym zasięgiem terytorialnym.