Forum Ekonomiczne w Krynicy wspiera dom dziecka w Załuczu

Ruszyliśmy na pomoc!

25 stycznia podczas XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie nastąpi finał akcji „Ruszaj na Pomoc”, w której wzięło udział 30 pracowników Instytutu Studiów Wschodnich. Instytut jest organizatorem m.in. Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, podczas którego akcja zostanie podsumowana.

Od 20 listopada do 20 stycznia osoby, które zgłosiły wolę udziału, „zbierały kilometry” chodząc lub biegając ze świadomością, że  przebyty dystans ma swoją wymierną wartość  finansową. Zebrana w ten sposób kwota zasili konto  domu dziecka – internatu w Załuczu na Ukrainie.