Forum Ekonomiczne w Krynicy Partnerem Głównym Nagrody Rzeczpospolitej im. Jerzego Giedroycia

10 grudnia w Pałacu Krasińskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala przyznania XIX Nagrody Rzeczpospolitej im. Jerzego GiedroyciaJest ona przyznawana przez redakcję „Rzeczpospolitej” od 2001 roku, pierwszej rocznicy śmierci tego wielkiego patrioty, wybitnego redaktora i dalekowzrocznego polityka, twórcy paryskiej „Kultury” i Instytutu Literackiego tamże. Nagrodę otrzymują osoby lub instytucje, które w swojej działalności kierują się bezinteresowną troską o sprawy publiczne, działają na rzecz umacniania pozycji Polski w Europie oraz kultywują dobre stosunki z narodami Europy Środkowo-Wschodniej, czyli działają zgodnie z tymi wszystkimi wartościami, które wyznawał Giedroyc.

 

Od wielu lat nagroda przyznawana jest ludziom, którzy przesłanie solidarności i wolnościowego wspierania sąsiadów wykonują najgoręcej. Są między nimi politycy i poeci, historycy i działacze. Ludzie dobrej woli i wielkich zasług. W tym roku kapituła nagrodziła deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy Mykołę Kniażyckiego i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Mykoła Kniażycki – dziennikarz i polityk, twórca m.in. Espreso TV, dzięki której świat mógł na bieżąco oglądać wydarzenia na kijowskim Majdanie na przełomie 2013 i 2014 roku. Zawsze był i jest wielkim orędownikiem związków swojej ojczyzny z Polską i Europą. Nagroda Giedroycia to symboliczne podziękowanie za te starania. Prezydent Jacek Majchrowski, w myśl słów Bogusława Chraboty, redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita, otrzymał tę nagrodę za budowanie mostu między Lwowem i Krakowem, dwoma miastami tej samej dawnej Galicji.

Pierwszym laureatem nagrody im. Jerzego Giedroycia był prof. Jan Kłoczowski, twórca Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest Partnerem Głównym nagrody.