Forum Ekonomiczne 2000-2002

Forum 2002: Europa po integracji – pokonać problemy, sprostać wyzwaniom

Kronika                                                                                          

 • 5 sesji plenarnych, 50 seminariów tematycznych
 • 26 krajów
 • 1300 uczestników
 • premierzy, ministrowie, szefowie instytucji centralnych, giełd i banków
 • 250 szefów firm
 • 200 dziennikarzy

Tematyka

 • Europejskie dylematy
 • UE i sąsiedzi
 • Ścieżki szybkiego rozwoju
 • Globalizacja
 • Biznes
 • Banki Środkowoeuropejskie
 • Nowa gospodarka
 • Świat po 11 września

 

Forum 2001: Nie dzielić Europy

Kronika                                                                                          

 • 6 sesji plenarnych, 40 seminariów tematycznych
 • 20 krajów
 • 1000 uczestników 
 • prezydenci, premierzy, szefowie instytucji centralnych, giełd i banków
 • szefowie firm regionu Europy Środkowowschodniej
 • 200 dziennikarzy

Tematyka

 • Czy Europa pozostanie podzielona
 • Nowy model współpracy
 • Nowa gospodarka
 • Polityka rządu wobec globalizacji i konsolidacji w gospodarce
 • Banki centralne – ich rola w polityce i gospodarce państwa
 • Rola przywództwa i autorytetów w nowym milenium
 • Wizja polskiej polityki wschodniej Jerzego Giedroycia i "Kultury" 
                                                                                   

Forum 2000: 10 lat transformacji w Europie Centralnej i Wschodniej

Tematyka                                                                                      

 • Europa Wschodnia a NATO
 • Dokąd zmierza Rosja u progu XXI wieku?
 • Gospodarka i finanse publiczne w Polsce po rozpadzie koalicji AWS "Solidarność"- Unia Wolności
 • 10 lat transformacji ustrojowej: jak korzystać z polskich doświadczeń?
 • Media, biznes, polityka. Pytanie o granice niezależności
 • Jaka powinna być polityka państwa w okresie recesji?
 • System bankowy i banki u progu XXI wieku
 • Turystyka a rozwój gospodarczy