Federalizacja Europy – czy to możliwe?

Federacja jest organem państwowym złożonym z kilku podmiotów państwowych, które mają własną autonomię w ramach całej federacji, ale posiadających wspólny (federalny) rząd. Zjawisko to jest przeciwieństwem unitaryzmu i centralizmu. Pytanie brzmi, czy w interesie państw UE leży realizowanie takiego związku politycznego. Czy to oznacza koniec państw narodowych w UE? Czy mogą powstać Zjednoczone Stany Europejskie?

Zapraszamy na panel dyskusyjny pt. „Federalizacja Europy – czy to możliwe?”, który odbędzie się w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W trakcie trwania panelu, goście postarają się odpowiedzieć na następujące pytania: Czy możliwa jest federalizacja UE? Czy możliwe jest łączenie tak różnorodnych państw? Czy państwa UE będą skłonne zrezygnować z częściowej suwerenności? Co powinno być elementem integrującym, który utrzyma „federację europejską“ razem? Które państwa federalne mogą stanowić wzór dla UE?

Czy jest to tylko teoria, czy może realizacja takiej koncepcji jest realna? Czy założenie federalizacji może wzmocnić UE lub ją osłabić? Jaka federacja państw może służyć za przykład dla UE? Jaka forma rządów lepiej sprawdza się w przypadku federacji: republika czy monarchia (Australia, Kanada)? Z jakich części składowych byłaby złożona przyszła federacja europejska (prowincje, stany, kraje związkowe, regiony, republiki, obwody)? Czy pomysł realizowania federalizacji był wyłącznie częścią przedwyborczej kampanii SPD w Niemczech?

W dyskusji udział wezmą goście z Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Włoch oraz Węgier. Moderatorem panelu będzie Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Głos z państwa wychodzącego z UE będzie reprezentował lider Europejskiej partii ludowej (UK EPP), Dirk Hazell. Dyrektor Generalny Rumuńskiego Instytutu Dyplomatycznego Dan Petre przedstawi punkt widzenia Rumunii. Węgry będzie reprezentował László Vasa, główny doradca w Instytucie Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier. Włoski punkt widzenia przedstawi Francesca Traldi.