Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (2009)

 

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
 

    
   

Zapraszamy do serwisu internetowego Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Forum to unikalne spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Bałkanów, Europy Wschodniej i Kaukazu.

W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów bierze udział co roku ponad 350 przedstawicieli organizacji społecznych, politycznych, dziennikarzy, reprezentantów organizacji pozarządowych i gospodarczych z 41 krajów.

Uczestnicy Forum nie tylko dyskutują o istotnych problemach współczesnej Europy ale też sami próbują znaleźć na nie konkretne odpowiedzi. Forum wyznacza rolę młodego pokolenia w dokonujących się przemianach społecznych i gospodarczych na kontynencie euroazjatyckim. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wiecej: http://www.forum-leaders.eu/index2.php