Ewolucja miast od „wiejskich” do „miejskich” – The Urban Finland Blog

W tegorocznym XXVIII Forum Ekonomicznym weźmie udział Timo Hämäläinen z Finlandii, autor znanego na całym świecie bloga „The Urban Finland Blog”, poświęconego tematyce miast.

 „The Urban Finland Blog”, projekt autorstwa Tima Hämäläinena ma na celu podkreślenie i omówienie współczesnych problemów związanych z miastami i środowiskiem zurbanizowanym. Od czasu swojej premiery w 2012 roku, blog zyskał popularność na poziomie globalnym i został zauważony przez „The Guardian” wśród „najlepszych blogów poświęconych tematyce miast na świecie”.

Patrząc z perspektywy fińskiej i globalnej, blog analizuje wewnętrzne aspekty rozwoju miast w dobie nowo powstających priorytetów w budowaniu skutecznych i konkurencyjnych miast.

We wczesnych latach XXI wieku stało się jasne, że takie wpływowe czynniki jak zmiana klimatu, nowe technologie, tendencje demograficzne, zmieniający się charakter pracy i ewoluujący system wartości społecznych, intensywnie kształtują sposób, w jaki ludzie chcą żyć.

Na całym świecie zaczyna się powoli odchodzić od ruralistycznego modelu rozwoju miast i przedmieść o niskiej gęstości zabudowy. Nowy, bardziej „miejski” model bierze górę.

Timo porusza na swoim blogu nie tylko tematykę mającą związek z urbanistyką, ale też zagadnienia dotyczące dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Coraz więcej niezależnych specjalistów ds. miejskich, którzy poruszają się między płaszczyzną globalną i lokalną oraz tworzą sieci współpracy wokół różnych dziedzin to wiodący trend, który kwitnie w miastach.

Podczas Forum Timo Hämäläinen podzieli się kluczowymi spostrzeżeniami i doświadczeniami ze swojej pracy.

Timo Hämäläinen jest blogerem, geografem specjalizującym się w geografii miast oraz konsultantem w zakresie polityki miejskiej i zaangażowania w sprawy publiczne.