Europa – wczoraj, dziś, jutro. Wieczorna sesja plenarna pierwszego dnia XXVIII Forum Ekonomicznego

Debata dotyczyła wizji Europy na przestrzeni lat. Głos w dyskusji zabrali Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu,  Tibor Navracsics, Komisarz Europejski ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, Edgars Rinkēvičs, Minister Spraw Zagranicznych Łotwy, Virginijus Sinkevičius, Minister Gospodarki Litwy oraz Calin Popescu Tăriceanu, Marszałek Senatu Rumunii. Spotkanie poprowadził Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Partnerów EY, były premier RP.

Na początku wszyscy paneliści powiedzieli, jak rozumieją tytułowe hasło sesji.

Polska i Europa Wschodnia „wczoraj” to ta za żelazna kurtyną. Znaleźliśmy się nie po tej stronie co trzeba, pozbawieni wolności i demokracji. Mówienie o przyszłości zawsze odbywa się w kontekście tego, co było i jest obecnie. Unia stoi na zakręcie i jest to moment, by pomyśleć nie tylko nad sukcesami ale również i błędami, z jakich powinniśmy wyciągnąć konsekwencje – mówił Marszałek polskiego Senatu.

Podczas debaty podkreślono fakt, że proces jednoczenia się Europy nie zaczął się wraz ze zburzeniem Muru Berlińskiego, ale wcześniej – w Polsce, dzięki działaniom Solidarności.

W kontekście postawionego postulatu jedności Europy poruszono problem Brexitu. Wszyscy dyskutujący zgodnie stwierdzili, że decyzja Wielkiej Brytanii to błąd.

Brexit to nie tylko rozwód z Unią Europejską, to coś, co będzie mieć wpływ na przyszłość całego kontynentu. Powinniśmy trzymać Wielką Brytanię jak najbliżej – stwierdził Minister Spraw Zagranicznych Łotwy.

W kolejnych częściach debaty goście rozmawiali o niepokojących tendencjach w Europie i przedstawiali scenariusze przyszłości kontynentu, których należy uniknąć:

Z mojej perspektywy negatywnymi aspektami są „Europą dwóch prędkości” oraz coraz mniejsza troska o bezpieczeństwo w szerokim rozumieniu tego słowa – komentował Stanisław Karczewski.

Calin Popescu Taricenau stwierdził, że w Europie dalej funkcjonują podziały sprzed lat i wyraził obawę, że w przyszłości się pogłębią. Dla kontrastu komisarz Tibor Navaracsics wymienił pozytywne strony Unii:

Unia pomogła w osiągnięciu dobrobytu gospodarczego. Nie możemy również zapominać o programie Erasmus, który umożliwił młodym ludziom wyjazd za granice i dał im poczucie bycia obywatelem Europy.

Ostatnim zagadnieniem omawianym przez panelistów były stosunki Unii ze Stanami Zjednoczonymi i problem ceł.

Unia powinna wspólnie konkurować z resztą świata a nie skupiać się na interesach poszczególnych państw – zaznaczył minister gospodarki Litwy.

Dyskutujący zgodnie stwierdzili, że system gospodarczy w Stanach Zjednoczonych rozwija się w niepokojącym kierunku: opieranie go na taryfach i cłach może w przyszłości doprowadzić do zachwiania równowagi i trudnych do przewidzenia konsekwencji zarówno dla samych USA, jak i dla ich partnerów handlowych.