Europa vs marnowanie żywności

Każdego roku na świecie marnuje się jedna trzecia wyprodukowanego jedzenia, a w Europie aż połowa całej produkcji żywności. Mimo, że część produktów jest wyrzucana już na etapie wytwarzania, to najwięcej żywności psuje się na końcu łańcucha dostaw, czyli w dystrybucji i konsumpcji. Według statystyk, dwie trzecie produktów wyrzucanych w gospodarstwach nadaje się jeszcze do spożycia. Społeczno-ekologicznym problemem zajął się Parlament Europejski, który wezwał kraje UE do ograniczenia marnowania żywności o 30% do 2025 roku i o 50% do roku 2030. Jak z kwestią food waste radzą sobie poszczególne kraje europejskie, członkowskie i  spoza unii?


Najwięcej żywności można znaleźć w koszach Holendrów, ale kwestia food waste w Polsce również nie wygląda optymistycznie. Jesteśmy odpowiedzialni za 10% jedzenia wyrzucanego w całej Unii Europejskiej, co plasuje nas na 5. miejscu w rankingu. Oznacza to, że w ciągu roku UE marnuje 90 mln ton jedzenia, a sami Polacy 9 mln ton.

Oczywiste jest, że przeciętny człowiek nie patrzy na wyrzucane przez siebie produkty w szerszych ramach czasowych, przez co nie może ocenić, jak food waste wpływa chociażby na jego budżet. Z tego powodu istotną misją organów UE oraz władz poszczególnych państw jest tworzenie programów, które mają na celu uświadomienie obywateli w dziedzinie marnowania żywności i racjonalnego podejścia do zakupów.

Rozwaga podczas kupowania produktów spożywczych okazuje się szczególnie ważna w czasie przed i po świątecznym, bo – jak wskazują statystyki – ogromne ilości jedzenia w Polsce wyrzucane są w okresie bożonarodzeniowym i wielkanocnym. Warto również podkreślić, że generalnie najwięcej jedzenia ląduje w koszach młodych ludzi.

Kluczowym czynnikiem, który może przekonać konsumentów do ograniczenia wielkości zakupów i marnowania produktów spożywczych, jest argument finansowy. Dzięki zredukowaniu ilości wyrzucanego jedzenia każdy Polak mógłby zaoszczędzić ponad 2 tys. złotych.

Jeśli chodzi o realny i bezpośredni wpływ organów państwowych na problem food waste, to może on zaistnieć jedynie w przypadku procesu wytwarzania i dystrybucji żywności. Dobrym przykładem jest tutaj Francja. Handlowcy mają tam obowiązek przekazywania części produkcji na cele charytatywne, a za bezzasadne niszczenie jedzenia płacą grzywny.

W akcje przeciwdziałające food waste angażuje się również sami przedstawiciele branży spożywczej. Na arenie międzynarodowej znane są działania koncernu Tesco, który poza tym, że bada skalę marnowania żywności, to stara się wpłynąć na redukcję problemu wyrzucania produktów spożywczych na każdym etapie łańcucha dostaw.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego odbędzie się panel dyskusyjny  poświęcony problemowi food waste. Wśród gości debaty Problem Food Waste – jak Europa radzi sobie z marnowaniem żywności? pojawią się przedstawiciele banków żywności, agencji żywności i sektora spożywczego. Uczestnicy dyskusji zastanowią się, jak zapobiegać marnowaniu jedzenia, przeanalizują jego skutki oraz dotychczasowe działania Unii Europejskiej i poszczególnych państw europejskich w celu zmniejszenia skali food waste.

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/marnowanie-zywnosci-w-polsce-wyniki-badan-tesco/0hg48mn

https://www.forbes.pl/wiadomosci/polacy-marnuja-9-ton-jedzenia-rocznie/mrjs844

https://www.tescoplc.com/little-helps-plan/products-food-waste/