Energetyka odnawialna – wyzwania dla krajów EWŚ

Światowa dynamika wzrostu generacji OZE wskazuje, że jest to najszybciej rozwijające się w ciągu ostatniej dekady źródło pozyskiwania energii. W krajach naszego regionu istnieje duży potencjał do rozwoju energetyki odnawialnej. Niestety nie jest on objęty systemową transformacją energetyczną. Kraje regionu prowadzą raczej bierną politykę w zakresie tzw. energetyki obywatelskiej. Co więcej, szok popytowo-podażowy na rynku energii wywołany epidemią COVID-19 pokazał, że tradycyjne źródła energii są nadal bardziej konkurencyjne. Jak zatem pobudzić rozwój OZE w EŚW?

Autorzy: Krzysztof Księżopolski, Dariusz Kotlewski, Grzegorz Maśloch