Ekonomiści pracują nad Rankingiem Finansowym Samorządu Terytorialnego

Do finału zmierzają prace nad trzecią edycją Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Krakowscy ekonomiści zakończyli już prace statystyczne. W efekcie powstanie kompleksowa analiza dotycząca wszystkich polskich gmin i powiatów, mierzona obiektywnymi i aktualnymi wskaźnikami naukowymi.

Ubiegłoroczna gala wręczenia nagród dla zwycięzców Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. (Źródło: archiwum EKS)

 

Analizy prowadził zespół prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład jego zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dane uzyskano dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi.

Ranking to efekt wdrożenia wniosków z dyskusji toczonych w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju oraz Europejskiego Kongresu Samorządów. Właśnie tam powtarzały się głosy – płynące zarówno ze strony władz lokalnych, ekonomistów, jak i przedstawicieli urzędów centralnych – aby stworzyć uniwersalne narzędzie obrazujące kondycję finansową samorządów lokalnych.

W tym roku ukaże się już trzecia edycja Rankingu. W obecnym badaniu wykorzystano te same kryteria oceny, które pojawiły się w ubiegłorocznym dokumencie. To celowe działanie, efekt konsultacji z przedstawicielami samorządów. Środowisko widzi bowiem potrzebę stworzenia narzędzia, które umożliwi porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne podmioty w dłuższym przedziale czasu, na podstawie powszechnie akceptowalnych wskaźników.

Zespół badawczy korzystał ze stanu na koniec 2019 r. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii:

1547

628

235

66

314

gmin wiejskich

gmin miejsko-wiejskich

gmin miejskich*

miast na prawach powiatu

powiatów ziemskich

Szczegółowe informacje dotyczące metody badawczej oraz wskaźników, przy pomocy których ekonomiści analizowali stan finansów samorządów omówimy w kolejnych numerach naszego czasopisma. Tutaj również ogłosimy wyniki zestawienia. Uroczysta gala wręczenia nagród dla zwycięzców Rankingu odbędzie się podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się między 9 a 11 grudnia 2020 r. w Hotelu Gołębiewski W Karpaczu.

Od dziś publikować będziemy opinie przedstawicieli samorządów, które w Rankingu uzyskały wyniki ponadprzeciętne.

 

* w zestawieniu nie uwzględniono gminy Boguszów-Gorce, gdyż jej władze nie złożyły w terminie sprawozdań budżetowych po czterech kwartałach 2019 r.