Efektywne gospodarowanie zasobami gwarancją bezpieczeństwa wodnego

Zgodnie z prognozami do 2050 roku populacja ludności na świecie wzrośnie do 9 miliardów. W konsekwencji zwiększy się poziom korzystania z zasobów naturalnych, w tym również źródeł wodnych. Zmiany klimatu, krótko lub długo okresowe susze, powodzie, marnotrawienie wody i jej zanieczyszczanie, to tylko niektóre czynniki zagrażające wodnemu bezpieczeństwu. Podczas XXIX Forum Ekonomicznego o tym problemie dyskutować będą uczestnicy panelu: Efektywne gospodarowanie zasobami gwarancją bezpieczeństwa wodnego.


Jak zarządzać wodnymi zasobami by zapewnić do nich stały dostęp? Jak w tym zakresie powinno zachować się społeczeństwo, a jakie działania powinny podjąć lokalne władze? W czasie debaty zostanie przedyskutowana inicjatywa Ihlet Lifewater Concept Water Pollution Water Monitoring Network dotycząca współpracy 11 państw regionu Europy Środkowej, w tym V4 na rzecz ochrony baz wody pitnej oraz strategia zdobycie szerszego poparcia projektu na poziomie Unii Europejskiej.

W debacie wezmą udział: poseł Anna Paluch – wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, senator Alicja Zając, Thomas Heege – prezes EOMAP GmbH & Co. KG Headquarters, Przemysław Daca  prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Tuğba Evrim Maden – ekspert ds. polityki wodnej z Tureckigo Instytutu Wodnego, Alistair Boxall – profesor nauk o środowisku Uniwersytetu w York, Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki oraz Trond Martin Dokken – wiceprezydent ds. klimatu z  Norweskiego Centrum Badawczego NORCE.

Z powodu zmian klimatów coraz częściej dochodzi do suszy a także powodzi. Służby odpowiedzialne za niwelowanie konsekwencji katastrof naturalnych muszą posiłkować się odpowiednim zarządzaniem w gospodarce wodnej. Drugim poważnym problemem są kurczące się zasoby wody pitnej, które są zanieczyszczane albo nadmiernie eksploatowane. Dane płynące z Unii Europejskiej mówią, że Polska jest krajem, który może już wkrótce mieć bardzo poważny problem z tymi zasobami.

Wieloletnie zaniedbania dotyczące ekosystemów wodnych, regulacja nurtów rzek i zanieczyszczenia spowodowały poważne niedobory wody pitnej na terenie naszego kraju. Regulowanie koryt rzek, które jest konsekwencją nadmiernego budownictwa w pasach przy rzekach spowodowało, że woda zamiast się rozlewać w tym miejscach w naturalnych polderach jak dekady wcześniej, teraz „ucieka” do morza. Brak wody to problem, który może dotknąć każde gospodarstwo domowe, ale także wiele gałęzi gospodarski – od przemysłu, przez energetykę, rolnictwo, na turystyce kończąc.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.