Dyskusja „Zrównoważony rozwój miast i regionów” na Kongresie w Krakowie

Podczas bloku tematycznego dotyczącego zrównoważonego rozwoju miast i regionów goście Kongresu mieli okazję zobaczyć prezentację Vasile Marandiuca, Przewodniczącego Rady Regionu Singerei z Mołdawii.  Przewodniczący podczas swojego krótkiego wystąpienia zaprezentował nie tylko uroki liczącego ok. 12,5 tys. mieszkańców mołdawskiego regionu Singerei, ale opowiedział również o najważniejszym realizowanych na tym terenie projektach, zarówno infrastrukturalnych, jak i sportowych oraz transgranicznej współpracy Mołdawii z Ukrainą i Rumunią.

Kolejną część bloku otworzył moderator debaty Piotr Pająk, Prezes Zarządu Gramwzielone.pl, który rozpoczynając dyskusję nawiązał do miasta, które jest gospodarzem Europejskiego Kongresu Samorządów – Krakowa. Stwierdził, że jest o nim głośno nie tylko ze względu na smog, ale również ze względu na działania podejmowane, żeby go zlikwidować. Jako pierwszy głos w panelu zabrał Jan Kazior, Rektor Politechniki Krakowskiej, który opowiedział jak z jego perspektywy wygląda kwestia zrównoważonego rozwoju. Rektor Kazior wyjaśnił również, że pod pojęciem zrównoważonego rozwoju rozumie poziom życia na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacji, który z jednej strony pozwala z tego życia korzystać, z drugiej umożliwia pozostawienia dóbr przyszłym pokoleniom.

Następnie Pan Józef Kała, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podkreślił rolę Funduszu w wspieraniu zrównoważonego rozwoju, opowiedział również o finansowanych, proekologicznych działaniach w regionie.

Kolejny głos w dyskusji zabrał Piotr Wielgus z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi często rozważanego w kontekście omawianego tematu problemu czy zrównoważony rozwój jest ideą czy realizowaną strategią? „ […] w Polsce z powodu smogu umiera najwięcej osób 44 tys. rocznie, priorytety nie są ustalone według największych zdiagnozowanych problemów […]„. Jego zdaniem programy zrównoważonego rozwoju to niestety wyłącznie intencyjne dokumenty, których nie możemy zmierzyć. Na uwagę zasługuje fakt, że zdaniem Pawła Wielgusa  „[…] Jakość środowiska determinuje jakość życia”.

Podczas panelu dyskusyjnego Pan Samuel Ibbott, Dyrektor ds. Inteligentnych Miast z Environmental Industries Commission w Wielkiej Brytanii podzielił się informacjami jakie technologie możemy wykorzystać aby działania związane z równoważonych rozwojem stały się bardziej optymalne. Jako przykład podał inteligentne parkowanie. „[…] urządzenia online pozwalają nam w bardziej skuteczny sposób rozwiązywać problemy, które są w miastach […],” podkreślał.

Jarosław Żaliło, Dyrektor Programów Ekonomicznych z Instytutu Studiów Społecznych i Ekonomicznych opowiedział o ukraińskich doświadczenia związanych zrównoważonym rozwojem. Jego zdaniem rozmawiając o tym zagadnieniu nie możemy skupiać się wyłącznie na kwestiach środowiskowych, niezwykle istna jest również kwestia samorządów. „[…] Działania na dużą skalę nie mogą być finansowane tylko przez zasoby centralne, wysiłki samorządów musza być wspierane z dołu”, powiedział. Żaliło podkreślił wagę włączania społeczności lokalnej do podejmowania decyzji, rozpowszechniania działań samorządów oraz zapewnienia odpowiedniej edukacji w tym zakresie celem podejmowania profesjonalnych decyzji.

Jako ostatni głos zabrał Mariusz Błasiak z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, który opowiedział m.in. o tym jakie działania  i projekty wdrażają Lasy Państwowe aby walczyć z istniejącymi problemami. „ […] Przygotowaliśmy projekty, które są niejako daniem wędki, żeby ludzi sami poprzez swoja pracę mogli dojść do lepszego poziomu życia […]„. Błasiak podkreślał również intencje reprezentowanej przez niego instytucji: „[…] chcemy racjonalnie gospodarować przyroda, chcemy racjonalnie gospodarować to co będzie później wykorzystywane do energii cieplnej […]”.