Dyskusja „Zrównoważona energia miast” na II Forum Przemysłowym

Dyskusję na temat zrównoważonej energii miast rozpoczął Piotr Pająk, prezes zarządu, portal GramwZielone.pl. Jako moderator panelu przedstawił uczestników oraz zagadnienia, które będą omawiane podczas debaty.

Jako pierwsza głos zabrała Katarina Hazuchova, niezależny analityk ds. ochrony środowiska, GPoT, Słowacja, która przygotowała dla gości krótką prezentację multimedialną. Zwróciła m.in. uwagę na to jak ważne jest dobre, całościowe zarządzanie. Poruszyła takie kwestie jak skuteczność wprowadzanych rozwiązań, rola władz lokalnych w realizacji niezbędnych zmian, efektywność energetyczna czy problemy związane z finansowaniem.

Marian Babiuch, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych mówił o problemie emisji zanieczyszczeń. Podkreślił dlaczego warto wspierać program rozwoju kogeneracji.

Z kolei Jacek Piotrowski, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy nawiązał do powojennej historii polskich systemów ciepłowniczych. Zaznaczył, że moglibyśmy lepiej wykorzystywać potencjał dostępnych systemów. Zwrócił również uwagę na to, że barierą dla wprowadzania zmian jest nie finansowanie, a czynnik ludzki, opór psychologiczny.

Tematykę regulacji prawnych omówił natomiast mecenas Krzysztof Cichocki z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Podkreślił, że państwo powinno znaleźć i wprowadzić niezbędne rozwiązania  dla rozwoju ciepłownictwa. Dodał jednak, że jest to ogromne wyzwanie.

Aleksander Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wypowiedział się na temat programów dotacyjnych i pożyczkowych, które wspierają działania zmniejszające emisję.

Jako ostatni wypowiedział się Marek Obrębalski, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który podkreślił, że koncepcja inteligentnych miast powinna być dostrzegana przez jednostki zarządzające. Wymienił przykłady działania samorządów w kwestii zrównoważonego rozwoju, a na za kończenie dodał, że w kwestiach ekologicznych mamy jeszcze długą drogę do przejścia.