Dyskusja XXVI Forum Ekonomicznego „Regulacje czy innowacje? Co tak naprawdę zmienia sektor energetyczny?”

Panel dyskusyjny „Regulacje czy innowacje? Co tak naprawdę zmienia sektor energetyczny?” zgromadził w Krynicy przedstawicieli strony politycznej jak i spółek działających w tym sektorze. Goście zgodnie stwierdzili, że obecnie to nie zmiany w prawie, a konkurencja oraz klienci są motorem napędowym do zmian, które muszą wprowadzać duże firmy. Ważnym aspektem dla branży energetycznej jest postęp technologiczny, który jest źródłem nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Obecnie branża energetyczna przechodzi olbrzymie przeobrażenia. Systematycznie odchodzi się od tradycyjnych źródeł energii na rzecz ekologii. Wymusza to na dużych rynkowych graczach zmiany, które są kluczowe dla koniunktury na przyszłe lata.

Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu PGE reprezentował podczas panelu obecną od wielu lat w Polsce spółkę. Dla takich przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju przemiany, zwłaszcza dotyczące strategii długofalowych i konstrukcji modelu biznesowego są olbrzymim wyzwaniem. Jak zauważył panelista, obecne czasy otwierają przez biznesem nowe obszary, atrakcyjne nie tylko dla spółki, ale również dla inwestorów.

– Chcemy stawiać na nowoczesne rozwiązania, zarówno w energetyce konwencjonalnej, jak również w obszarze nowych technologii – mówił, wskazując, że w najbliższej przyszłości PGE zamierza postawić na rozwój tego typu drogi rozwoju. Wspominał też, że przy tworzeniu planów przeobrażeń firma zawsze musi uwzględniać szanse, jak i zagrożenia nowych modeli biznesowych, które obecnie łączą tradycję i nowoczesność.

– Chcielibyśmy tworzyć centra badawczo-rozwojowe – dodał.

PGE, podobnie jak Tauron Polska Energia S.A. przygotowały na przyszłe lata strategie rozwoju. Piotr Zawistowski, Wicepreses Zarządu ds. Klienta i Handlu drugiej z wymienionych spółek wyjaśnił, że firma skupi się na najbardziej konwencjonalnych kierunkach ekspansji biznesu. Przyznał, że Tauron zamierza wykorzystać nowoczesne technologie, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Za przykład podał rozwiązanie Smart Home, które ma pozwolić domownikom obsługę energii elektrycznej za pomocą smartfona.

Zawistowski dodał też, że zasoby energetyczne w Polsce są ograniczone, dlatego przyszłość branży energetycznej stawia wiele wyzwań.

Obecny podczas dyskusji Philippe Lanoizelee, Dyrektor Handlowy Grupy Veoila w Polsce zwrócił uwagę, że regulacje prawne są często aktualizowane, przez co spółki tworzące strategie są obarczone ryzykiem niepowodzenia.

– Z mojego punktu widzenia największym zagrożeniem jest fakt, że regulacje mogą się zmieniać co 4 lata, a inwestycje w energetyce są długoterminowe, na 10, 20 lat. Niemniej wiemy, jak radzić sobie z regulacjami.

Lanoizelee dodał, że obecnie innowacyjna technologia umożliwia tworzenie sieci inteligentnych mierników, czujników, które zbierają nowe dane. Rodzi to okazję to oferowania nowych usług.

– To dla nas bardzo poważne wyzwanie. Regulator zawsze jest w tyle w stosunku do innowacji  – podsumował.

Paulina Błaziak