Dyskusja „Samorząd – historia – polityka” w ramach III Europejskiego Kongresu Samorządów

Moderatorem debaty był Arkadiusz Młynarczyk, Poseł na Sejm RP. W dyskusji wzięli udział Marek Lasota, Dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Roman Polikrowski, Mer miasta Zbaraż na Ukrainie, Mindaugas Pakalnis, Główny Architekt Urzędu Miasta Wilno w Litwie.

Ukraina idzie w kierunku lepszego zarządzania finansami oraz oferowania usług wyższej jakości. „Chcemy być bliżej ludzi” – powiedział Mer Polikrowski. „Doświadczenie Polski jest dla nas bardzo ważne, bo możemy podążać tymi śladami zmieniając nasz kraj i samorządy” – dodał.

Architekt Pakalnis opisał zmiany architektoniczne w Wilnie zachodzące na przestrzeni ostatniego stulecia. Zwrócił uwagę na szeroko rozpropagowany multikulturalizm przed II Wojną Światową, dzięki czemu Wilno ma cerkwie w stylu gotyckim, co jest bardzo unikatową rzeczą. Dzisiaj ta kultura jest inna, a zmiany są bardzo dynamiczne. Ewoluuje sposób myślenia ludzi, powstają nowe idee i rozwój miasta.

Marek Lasota, nawiązał do historii Miasta Kraków. Stolica Małopolski jest kojarzona z odległą przeszłością, toteż jest punktem dużego ruchu turystycznego. Kraków jest związany z zabytkami od 18 wieku i wstecz. Brakuje jednak spójnej narracji o historii XX wieku – dodał. Wiek XX już minął, a jednak panuje wrażenie że wciąż trwa. Można rzec, że wiek XX rozpoczął się wraz z walką o niepodległość Polski w sierpniu 1914. roku. Dyrektor Lasota jest zdania, iż samorząd lokalny powinien realizować misje propagowania przekazu historii lokalnej. Rola samorządu wydaje się nieodzowna – wysiłkiem samorządów powinno powstawać dzieło troski lokalnej działalności i historii.

Polska, Ukraina i Litwa są powiązane historycznie ze sobą. Uczestnicy debaty uważają, iż pokolenia powinny uczyć się historii naszych krajów, bo to determinuje nasz rozwój.

Nasze kraje mają wspólnego, choćby bolesną historię XX wieku. „Musimy zachować opowieści naszych małych ojczyzn aby była ona czytelna na lat 100 czy 150. Troską samorządów powinno być zachowanie tej opowieści stworzenie narracji, tak aby przyszłe pokolenia znały swoje pochodzenia i swoja historię” – dodał Dyrektor Lasota.