Dyskusja „Pobudzanie innowacyjności przez popyt – czy ta strategia ma przyszłość?”

„Pobudzanie innowacyjności przez popyt – czy ta strategia ma przyszłość?” zastanawiali się uczestnicy panelu w  drugim dniu II Forum Przemysłowego w Karpaczu.

Karol Tokarczyk, dziennikarz Polskiego Radia, zaprosił do dyskusji Wiktora Hałasiuka, przewodniczacego komisji ds. polityki przemysłowej Rady Najwyższej Ukrainy; Abduarshida Jafasowa, dyrektora departamentu innowacji w Kaliningradzkim Uniwersytecie Technicznym; Pawła Poncyliusza, byłego polityka (PiS, Polska Jest Najważniejsza), obecnie członka rady nadzorczej m.in. Radmor SA;  Marka Zagórskiego, sekretarza stanu w ministerstwie cyfryzacji, Michała Żukowskiego z kancelarii prawnej Leśniodorski, Ślusarek i Wspólnicy oraz Michała Szaniawskiego, prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

– W dyskusji są reprezentowane obie strony „barykady”, przedstawiciele biznesu, otoczenia biznesu i administracji państwowej – zagaił spotkanie red. Tokarczyk.

Prof. Jafasow przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Bank Światowy nad stopniem innowacyjności w gospodarce na świecie. Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że w gospodarkach wysoko rozwiniętych, projekty innowacyjne mają  najwyższy procentowo udział w realizowanych inwestycjach, im kraj biedniejszy, tym ten wskaźnik jest niższy. Podobnie jest z nakładami na badania i wdrażanie nowatorskich pomysłów (wartości niematerialne i intelektualne).

Autor: Henryk Szewczyk