Dyskusja o reformie oświaty i szkolnictwa wyższego na X Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie

Oleg Wostrych, prezes  Fundacji „Wyższa Szkoła Profesjonalnej Polityki” z Ukrainy będzie moderatorem panelu zatytułowanego „Jak ocalić i odbudować kapitał ludzki? Reforma oświaty szkolnictwa wyższego”, który odbędzie się w ramach X Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie.

Podczas panelu zostaną poruszone m.in. kwestie związane z dostosowaniem systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w kontekście problemu depopulacji. W dyskusji wezmą udział:  Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego, Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Tadeusz Pomianek z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Juan Carlos Garcia Galindo, dyrektor generalny ds. kontaktów międzynarodowych z Uniwersytetu w Kadyksie, Jiří Zlatuška, przewodniczący komisji ds. nauki, edukacji, kultury, młodzieży i sportu z izby deputowanych, Czechy, Jewgienij Kożokin, prorektor ds. naukowych i profesor z wydziału stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rosji, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) oraz  Myron Cizdyn, prezes zarządu, The BLPS Group, Polska.