Dyskusja o Programie „Mieszkanie Plus” na XXVI Forum Ekonomicznym

Dyskusja „Mieszkanie Plus. Jak wyzwolić impuls prorozwojowy polskich regionów, wzmocnić elastyczność lokalnych rynków pracy i uchronić kraj przed pułapką demograficzną?” odbyła się 7 września 2016 roku w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (pod patronatem „Rzeczpospolitej”).

Rozwój lokalnych rynków budowlanych zapowiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

– Mieszkanie Plus to priorytet rządu. Nowe propozycje w większym stopniu pomogą wynająć mieszkanie z docelowym dojściem do własności. Chodzi o rozwój lokalnych rynków budowlanych – mówił Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podczas dyskusji, z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, na temat Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Minister Andrzej Adamczyk przypomniał, że program opiera się na trzech głównych filarach:

– Pierwszy to zwiększenie podaży mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach, w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa (zgromadzonych w Narodowym Funduszu Mieszkaniowym), w ramach systemu wynajmu mieszkań, z opcją docelowego przeniesienia prawa własności. W ramach tego działania planuje się pilotażowo skorzystać z doświadczeń Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczących finansowania budownictwa mieszkaniowego za pośrednictwem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Drugi filar to uruchomienie kompleksowego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego oraz rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą realizować ten rodzaj budownictwa ze wsparciem publicznym.

Trzeci filar programu to wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe poprzez umożliwienie oszczędzania na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych, ze wsparciem budżetu państwa.

Narodowy Program Mieszkaniowy będzie dokumentem kompleksowym. Priorytetem jest wsparcie budownictwa na wynajem i zwiększenie liczby mieszkań tego typu. Celem podejmowanych działań będzie nie tylko poprawa parametrów mieszkaniowych, ale również uzupełnienie prodemograficznych działań związanych z programem Rodzina 500+.

Program wpisze się również w założenia rozwoju gospodarczego kraju określone w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Istotna jest nie tylko poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa oraz wzrost skali inwestycji budowlanych, ale również zwiększenie skłonności obywateli do oszczędzania – podsumował Minister Andrzej Adamczyk.

Rzeczpospolita