Dyskusja o wpływie imigracji na europejski rynek pracy podczas Forum Ekonomicznego

Zjawisko migracji i niestabilna sytuacja na rynku pracy to dwa istotne problemy, którym Europa musi stawić czoła.  W tym kontekście zjawisko imigracji może być postrzegane jako napływ konkurencji w państwach mających wysoki wskaźnik bezrobocia, ale też jako remedium na starzenie się europejskich społeczeństw. Jak migracja wpłynie na sytuację na europejskich rynkach pracy? Jak sytuacja na tych rynkach oddziałuje na postrzeganie zjawiska migracji?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć paneliści debaty „Imigracja a rynek pracy – korzyści i wyzwania”, która odbędzie się podczas XXVII Forum Ekonomicznego  w Krynicy. Udział w panelu potwierdzili: Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Thorsten Klute, Sekretarz Stanu w Ministerstwie ds. Pracy, Integracji i Spraw Społecznych Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy); Larysa Lisogor, Dyrektor ds. Rynków Pracy Instytutu Demografii i Studiów Społecznych Narodowej Akademii Nauk (Ukraina) oraz Franz Wolf, Dyrektor Austriackiego Funduszu Integracyjnego (Austria).

Debatę poprowadzi Sven Astheime z Frankfurter Allgemeine Zeitung.