Dyskusja o czwartej rewolucji przemysłowej na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy

Przemysł 4.0 to proces, który rewolucjonizuje sektor produkcyjny, sposób działania zakładów oraz użytkowanie produktów. Dzięki wykorzystaniu robotyki, zaawansowanych narzędzi IT, analizie danych oraz pogłębianiu współpracy między ludźmi i urządzeniami w przyszłości, fabryki będą działały 30% szybciej, a ich wydajność wzrośnie o przynajmniej 25%. Jakie są doświadczenia polskich firm we wdrażaniu przemysłu 4.0? Jak ten proces przebiega w polskiej gospodarce w porównaniu do takich krajów jak USA czy Niemcy? Jakie widoczne są szanse i zagrożenia dla rozwoju innowacyjnej gospodarki? 

Te oraz inne kwestie zostaną omówione podczas panelu dyskusyjnego „Czwarta rewolucja przemysłowa. Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki?”, w którym wezmą udział:

Marcin Jędrzejewski, Partner / Dyrektor Zarządzający, The Boston Consulting Group, Polska (moderator)

Hans-Paul Bürkner, Przewodniczący Rady / Partner, The Boston Consulting Group, Niemcy

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, Polska

Mateusz Aleksander Bonca, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Grupa LOTOS S.A., Polska

Peter Baudrexl, Prezes Zarządu, Siemens, Polska

Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia SA, Polska

Mariusz Bober, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A., Polska

Partnerem dyskusji jest The Boston Consulting Group.