Dyskusja nad bezpieczeństwem energetycznym w trakcie XIII Forum Europa-Ukraina

Bezpieczeństwo energetyczne i związana z nim dywersyfikacja źródeł nie schodzą z listy priorytetów większości rządów na świecie. Biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter tego obszaru, realizacja celów strategicznych wymaga współdziałania świata polityki i biznesu. Czy między jednym a drugim ośrodkiem występuje synergia czy rywalizacja? Tego ze wszech miar istotnego tematu nie mogło zabraknąć w agendzie XIII Forum Europa-Ukraina, które odbędzie się Rzeszowie w dniach 2-4 lutego.

Kwestia bezpieczeństwa energetycznego pozostaje przedmiotem troski wielu krajów europejskich. Zależy ona od działania rynków, postępu technologicznego, ale także coraz częściej od polityki. O bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię szczególnie zabiegają kraje Europy Środkowej i Wschodniej zależne od dostawców i partnerów rosyjskich. Ukraina widzi swoje bezpieczeństwo energetyczne we współpracy z UE chcąc zachować swój status państwa tranzytowego. Jak przebiega ten proces? Jaką rolę odgrywa w nim Polska, Ukraina oraz Unia Europejska.

Próby nakreślenia scenariuszy na najbliższe lata oraz oceny dotychczasowych przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego podejmą się uczestnicy debaty „Bezpieczeństwo energetyczne: rynki, polityka, technologie”, wśród których znajdą się między innymi: Attila Nyikos – wiceprezes węgierskiego Urzędu Regulacji Energetyki, Werner Diwald z Niemieckiego Stowarzyszenie Wodoru i Paliwa oraz Oleksandr Rypkin – prezydent stowarzyszenia energetycznego Ukraińska Rada Hydrogen.