Dyskusja „Jak Big Data wspiera rozwój gospodarki cyfrowej w społecznościach lokalnych?” podczas XXVI Forum Ekonomicznego

We wszystkich gałęziach przemysłu oraz w naszym codziennym życiu produkujemy oraz jesteśmy otoczeni przez różnego rodzaju dane. Technologia pozwala nam na ich gromadzenie i obliczenie. Jednak problemem, który zaczyna się coraz częściej pojawiać, jest brak odpowiednich modeli do analizy tych ogromnych ilości danych oraz do tworzenia z nich nowych wartości.

Dane są uważane za nową siłę napędową dla gospodarki, a Big Data dla gospodarki cyfrowej. Ich wartość wzrasta przy każdym użyciu i doprowadza do zmiany paradygmatu.

Aktualnie jesteśmy w stanie tworzyć nowe produkty i usługi oparte o Big Data. Wartością gospodarki dzisiaj, a tym bardziej w przyszłości są dane. Istnieje więc potrzeba określenia modeli z ich wykorzystaniem w sposób prawidłowy i produktywny, abyśmy mogli wspierać wzrost poziomu rozwoju społecznego. Projekty oparte o Big Data zaczynają rozkwitać wszędzie – od dużych korporacji międzynarodowych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz w całym sektorze przemysłowym. Dane stają się nową walutą.

O  globalnych i lokalnych aspektach Big Data, ich wpływie na rozwój gospodarek państwowych i regionalnych oraz społeczeństwa podczas XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy będą dyskutować przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele biznesu oraz eksperci. Moderatorem dyskusji „Jak Big Data wspiera rozwój gospodarki cyfrowej w społecznościach lokalnych?” będzie Frane Šesnić, dyrektor Agencji Rozwoju Zagrzeb, która jest również partnerem debaty.