Dyskusja „Inwestycje w medycynie – wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w nowoczesną gospodarkę” na XXVI Forum

Tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest najbardziej pożądanym kierunkiem rozwoju gospodarki, który zapewnia jej siłę i konkurencyjność na globalnym rynku. Innowacje są też kluczowym elementem efektywnego systemu ochrony zdrowia. Budując racjonalną i zrównoważoną politykę lekową powinniśmy w pełni wykorzystać ich potencjał by zapewnić synergię pomiędzy tymi efektami. Wymaga to jednak jasnego zdefiniowania pojęcia „innowacja w ochronie zdrowia”, rzeczowej dyskusji o korzyściach jakie przełomowe terapie przynoszą pacjentom oraz ich wpływu na budżet płatnika i finanse państwa. 

Te oraz inne kwestie zostaną omówione podczas panelu „Inwestycje w medycynie – wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w nowoczesną gospodarkę”.

Prezentacja wprowadzająca:

Stefan Bogusławski, Partner Zarządzający Sequence Sp. z o.o

Moderator:

Stefan Bogusławski, Partner Zarządzający Sequence Sp. z o.o

Paneliści:

Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

Wojciech Zawalski, Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia

Magdalena Władysiuk, Wiceprezes, HTA Consulting

Małgorzata Gałązka – Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

Magdalena Kruszewska, Członek Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Partnerem dyskusji jest Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.