Andrzej Duda w Krynicy: Unia Europejska powinna być otwarta na nowe państwa

My Polacy, jesteśmy obywatelami państwa, które przez lata starało się zostać członkiem UE. Te starania i te wysiłki zakończyły się sukcesem. Podkreślam, że jest to dla nas wielka wartość i chyba wszyscy widzimy różne korzyści jakie wynikają z tego faktu – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Prezydent zwrócił uwagę, że UE jest dotknięta kryzysami – Brexit, fala uchodźców, kryzys finansowy. Są to fakty, z którymi nikt nie dyskutuje.

Cały czas powraca pytanie, w jaki sposób działać, żeby te kryzysy przezwyciężać i im zapobiegać. Moim zdaniem są one zjawiskiem nieuchronnym. Zawsze będą i są trudne do przewidzenia, są zaskakujące. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że UE była zaskoczona Brexitem. Nie spodziewano się tego. UE była też zaskoczona kryzysem dot. fali uchodźców. Gdyby tak nie było, mechanizmy działania byłyby wypracowane — zauważył prezydent.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że my, Polacy jesteśmy zwolennikami unii otwartych drzwi, tak samo jak jak NATO.

Uważamy, że UE powinna być otwarta na nowe państwa, które w przyszłości mogą się stać członkami UE. Dlatego, że właśnie dodawanie nowych wartości do UE, zarówno tych kulturowych, jak i związanych z możliwościami rozwoju gospodarczego, eksportowymi, współdziałania, także politycznego — mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Jeżeli obszar UE będzie większy, tym większa będzie szansa UE jako całości do konkurowania z wielkimi światowymi potęgami — mówił dalej.

Absolutnym błędem byłoby zamknięcie unii, powiedzenie, że żadne więcej państwo do UE nie będzie przyjęte. Musimy starać się poprawiać i naprawiać UE, bo jest ona tego warta — powiedział prezydent.

Źródło: wPolityce.pl