Dolnośląskie Innovation Rocket – dolnośląskie innowacyjne MŚP uczestnikami XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu 

Celem projektu pt. „Dolnośląskie Innovation Rocket” jest promocja oferty gospodarczej Dolnego Śląska jako lidera innowacji oraz regionu prężnego rozwoju innowacyjnych firm poprzez wsparcie dolnośląskich MŚP działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu w rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne.

Inauguracja projektu, a zarazem pierwsze działanie promocyjne na rzecz dolnośląskich MŚP, odbędzie się podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu w dniach 7-9 września 2021 r. Specjalnie na potrzeby promocji 36 innowacyjnych firm z regionu oraz oferty gospodarczej i innowacyjnej Dolnego Śląska powstanie Strefa „Dolnośląskie Innowation Rocket”, w której będą miały miejsce panele dyskusyjne oraz spotkania firm z potencjalnymi partnerami biznesowymi i inwestorami.

Realizacja działań niniejszego projektu ma na celu umożliwić grupie docelowej  – dolnośląskim MŚP – promocję i rozpoznawalność na rynku krajowym i międzynarodowym, nawiązanie kontaktów z inwestorami/partnerami biznesowymi, networking z przedstawicielami dużych firm, inwestorami, aniołami biznesu, ekspertami ze środowiska startupowego, jak również innymi firmami z Polski i zagranicy, zdobycie praktycznej wiedzy na temat eksportu, realizacji projektów B+R oraz wdrażania innowacji.

Lista dolnośląskich innowacyjnych firm biorących udział w XXX Forum Ekonomicznym:

 • Applover Sp. z o.o.
 • Customer Satisfaction AI sp. z o.o.
 • Winnicą Niemczańska sp. o.o.
 • LightApply Sp. z o. o.
 • Tomasz Jankowski Toja, marka Go2Market.eu
 • Piwik PRO
 • Genomtec SA
 • Trans-Dan Sp. z o.o.
 • DiveInData
 • Biotts SA
 • Erato Ada Makówka
 • QUALPRO Sp. z o.o.
 • Alphamoon sp. z o.o.
 • Giant Lazer
 • Zonifero Spółka Akcyjna
 • Scanway sp. z o.o.
 • Bioceltix
 • Exaity Group Sp. z o.o.
 • Hustro
 • Winnica Winnica 55-100 Sp. z o.o.
 • nsFlow Sp. z o.o.
 • SatRevolution S.A.
 • Stolgraf Pasternak Rodziewicz Sp. J. (VR TierOne)
 • com Sp. z o.o.
 • CRP we Wrocławiu sp. z o.o.
 • A4BEE Architects for Business
 • Bike Idea
 • Mone Sp. z o.o.
 • Meeting Application
 • Herbzy Sp Z.O.O.
 • Planet Rescue sp. z o.o.
 • Koło Wina
 • GOSPODARSTWO ROLNE STANISŁAW DĘBSKI
 • Meraklis Piiotr Marchlik
 • Optimatik
 • AddSecure sp. z o.o.

Projekt „Dolnośląskie Innovation Rocket” (nr RPDS.01.04.01-02-0003/20) jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”,  Działania nr 1.4 „ Internacjonalizacja przedsiębiorstw”,  Poddziałania nr 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 1.4 C „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.