Polska powinna zorganizować referendum po publicznej debacie na temat tego czy powinna wejść do strefy euro, powiedział w Krynicy prezydent Andrzej Duda. Myślę, że po dogłębnej debacie, powinno w końcu odbyć się referendum w tej sprawie – powiedział Duda.

Spowolnienie gospodarcze w Polsce dobiegło końca – mówił premier Donald Tusk  na dorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju, zapowiadając początek ożywienia gospodarczego, które może również wzmocnić polityczną pozycję Polski.

Przez lata Polska była spełnieniem marzeń liberalnego ekonomisty – państwem, w którym rząd podjmował decyzje oparte na logice rynku, a nie podstawie politycznych imperatywów. To zmieniło się w na początku września, gdy Premier Donald Tusk zapowiedział, że przeniesienie sporą część aktywów z prywatnych funduszy emerytalnych do państwowego ZUS.

Forum Ekonomiczne w Krynicy od 25 lat stanowi istotny głos w europejskiej debacie. Dziś, gdy Unia Europejska staje przed licznymi wyzwaniami i zagrożeniami, dyskusja na temat przyszłości wspólnoty i jej gospodarki jest tym bardziej potrzebna

Polska polityka jest w trakcie przewrotu, a krajowi liderzy biznesu przygotowują się do nowej rzeczywistości na 6 tygodni przed wyborami, robiąc zaloty do partii która planuje nałożyć więcej podatków na banki i detalistów.

„Mam złą wiadomość dla pesymistów. W Polsce nie będzie ani recesji, ani stagnacji” – powiedział Donald Tusk, premier polskiego rządu, otwierając Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem biznesmenów, polityków i ekspertów różnych narodowości. Jego zdaniem, w Polsce jest już po kryzysie: tegoroczny wzrost gospodarczy wyniesie lub przekroczy 1,2%, a w 2014 r. 2,2%.

Coroczna konferencja w Krynicy jest rodzajem wizytówki dzisiejszej Europy. Konferencja oficjalnie jest prowadzona w trzech językach (polski, angielski i rosyjski), a jeszcze bardziej wielojęzyczną jest w kontekście uczestników debat. W typowej debacie brali udział goście z Węgier, Polski, Czech i Niemiec.

Warszawskie Protesty Związków Zawodowych, najwięcej korzyści przynoszą partii Prawo i Sprawiedliwość. Zbliżające się wybory parlamentarne, skłaniają PiS do deklarowania większego zaangażowania w politykę socjalną. Podczas ostatniego Forum ekonomicznego w Krynicy, lider PiS Jarosław Kaczyński opowiedział się za podniesieniem podatków dla najbogatszych i podwyższeniem płacy minimalnej.

Aby państwa Grupy Wyszehradzkiej wyszły zwycięsko z kryzysu ekonomicznego powinny skoncentrwoać się na wspieraniu gospodarki opartej na innowacjach i nowoczesnych technologiach. Taki wniosek płynie z debaty poświęconej możliwościom przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej, która odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.Udział w niej wzięli m.in. Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki Polski, Jiri Cienciala, Minister Przemysłu i Handlu Czech i Zoltán Cséfalvay, Wiceminister Gospodarki Narodowej Węgier.

Premier Donald Tusk powiedział, że spodziewa się że polska gospodarka wzrośnie o co najmniej 1,5 procent w tym roku, po tym jak jej kluczowy partner handlowy Strefa Euro zażegnała recesję. „Spodziewamy się wzrostu do dwóch procent w czwartym kwartale (w ujęciu rocznym), co oznacza, że w całym roku możemy osiągnąć lub przekroczyć 1,5 procenta,” powiedział Donald Tusk podczas otwarcia Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Profesor Marco Ricceri, sekretarz generalny rzymskiego Instytutu Studiów Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych nie jest jedynym, który potwierdził prawdziwy dyplomatyczny thriller i największy międzynarodowy sukces Rosji w erze Władimira Putina. „Rosja przyjmuje konkretną rolę, podczas gdy z każdej strony słyszymy, że Putin tworzy na nowo ZSRR”, powiedział Ricceri podczas bloku tematycznego Rosja i Świat XXI wieku, który odbył się w ramach XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Polska oraz kraje nadbałtyckie mogą być wzorem dla nękanej kryzysem Europy Południowej. W dyskusji na temat zadłużonego europejskiego Południa, niesłusznie pomija się pozytywne przykłady Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tym bardziej to dziwi, bo po pierwsze kraje te odnoszą sukcesy i mogłyby posłużyć za wzór, a po drugie mogą być naturalnymi sprzymierzeńcami w podejściu do budzących troskę krajów Europy Południowej

Polska oraz kraje nadbałtyckie mogą być wzorem dla nękanej kryzysem Europy Południowej. W dyskusji na temat zadłużonego europejskiego Południa, niesłusznie pomija się pozytywne przykłady Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tym bardziej to dziwi, bo po pierwsze kraje te odnoszą sukcesy i mogłyby posłużyć za wzór, a po drugie mogą być naturalnymi sprzymierzeńcami w podejściu do budzących troskę krajów Europy Południowej

Terminal naftowy budowany przez PERN „Przyjaźń” w Gdańsku został uznany „Inwestycją roku” przez IX Forum Energetyczne, które odbywa się w Karpaczu. Nagrodę specjalną z rąk Andrzeja Dycha, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, odebrał w czwartek Marcin Moskalewicz, prezes „Przyjaźni”.

W Polsce w Krynicy rozpoczęło się 23 Forum Ekonomiczne, w programie którego sporo miejsca poświęcono Rosji. W opinii Aleksandra Aleksiejewa, Ambasadora FR w Polsce jest to europejska tendencja.  (…) Gości z Rosji, w ciągu trzech dni debat, zainteresują zapewne panele dyskusyjne: „Rosja i Trzeci Pakiet Energetyczny UE: główne rozbieżności i wspólne drogi wyjścia”; „Jakim sąsiadem jest Rosja” czy, „Rosja XXI wieku – „Epoka Putina”?

Rosja i NATO powinny współpracować, bez względu na istniejące rozbieżności. Taka opinie przeważała w debacie poświęconej współpraca NATO i Rosji na  Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.  –  Rosja i NATO koniecznie muszą współdziałać, szczególnie w obliczu takich wyzwań jak konflikt w Syrii.

Największą niewiadomą okazał się gość z Węgier, Gabor Baranyai, który z ramienia węgierskiego rządu uczestniczył w negocjacjach klimatycznych. I rzeczywiście, jego wypowiedź zburzyła misterną argumentację przeciwników pakietu. Baranyai stwierdził bowiem, że z punktu widzenia Węgier pakiet nie ma po prostu znaczenia, koszt jego wdrożenia będzie znikomy, wszak węgierska energetyka oparta jest na zupełnie innym miksie energetycznym, w którym kluczowym składnikiem jest atom.