Informacje Prasowe

Rok 2017

III Europejski Kongres Samorządów (Kraków, 27–28 marca 2017)

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całej Europy i świata.

III Europejski Kongres Samorządów odbędzie się w dniach 27-28 marca 2017 roku w Krakowie pod hasłem „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku”.

Według Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Krakowa – Miasta Gospodarza Kongresu „III edycja Europejskiego Kongresu Samorządów jest świetną okazją, by porozmawiać o rewolucyjnych i ewolucyjnych ideach, rozwiązaniach i koncepcjach – o wizji nowego porządku dla świata. Świata, którego każdy z nas jest obywatelem, a który składa się z wielu mniejszych i większych wspólnot. Wspólnot różnych tak jak my jesteśmy różni”.

W III Europejskim Kongresie Samorządów udział weźmie blisko 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów UE i Europy Wschodniej.

Na tegoroczny program Kongresu składać się będzie sześć  ścieżek tematycznych (Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto) obejmujących ponad 60 wydarzeń: sesje plenarne, panele dyskusyjne, prezentacje raportów, warsztaty, wykłady. Tradycyjnie pierwszy dzień obrad zwieńczy uroczysta gala wręczenia Nagród Kongresu „Lider Samorządu” dla najlepszych włodarzy polskich miast: prezydentów, burmistrzów i wójtów.  

Miejsce obrad – ICE Kraków Congress Centre (ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków).

Rejestracja i akredytacja na III Europejski Kongres Samorządów odbywa się poprzez formularz elektroniczny na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/rejestracja.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy. Miastem Gospodarzem jest Miasto Kraków.

Szczegóły na stronie www.eks-krakow.pl                                                            

Więcej informacji udziela Biuro Prasowe: biuro.prasowe@isw.org.pl

Decydenci z Polski, Ukrainy i UE gośćmi X Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie

„Szanse, których nie można stracić” – pod takim hasłem 27 stycznia w Rzeszowie rozpocznie się jubileuszowe, X Forum Europa – Ukraina, którego głównym tematem będzie kwestia modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform. Dwudniowe debaty skoncentrują się na kluczowych kwestiach potencjału gospodarczego Ukrainy, jej bezpieczeństwa energetycznego, stosunkach z innymi krajami, wpływie kultury i pamięci historycznej na relacje między narodami, możliwościach rozwoju regionów, współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich oraz zagadnieniach polityki międzynarodowej.  Przedmiotem raportów, dyskusji panelowych i prezentacji forum będą reformy na Ukrainie, możliwości wynikające z Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską, uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego. Poruszone będą również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie europejskim i euroatlantyckim.

W tegorocznej konferencji udział weźmie ponad 700 gości, w tym przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci, biznesmeni, eksperci oraz dziennikarze z Ukrainy, Polski, krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Udział w X Forum Europa – Ukraina potwierdzili szefowie władz ustawodawczych Polski i Ukrainy: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz Przewodniczący Rady Najwyższej Andrij Parubij. Polski Rząd reprezentować będą Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marek Ziółkowski,  Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych Renata Szczęch. Ponadto w obradach Forum weźmie udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztof Szczerski, a także posłowie i senatorowie: Włodzimierz Bernacki, Wojciech Buczak, Bogdan Klich, Izabela Kloc, Maciej Masłowski, Arkadiusz Mularczyk, Tomasz Siemoniak, Ryszard Terlecki oraz Marcin Święcicki.

Z ramienia Gabinetu Ministrów Ukrainy w Forum wezmą udział: Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Natalia Mykolska, Wiceminister Polityki Rolnej i Żywności Olga Trofimtseva. Ukraiński głos w dyskusji będą reprezentować także Zastępca Przewodniczącego Administracji Prezydenta Ukrainy Dmytro Shymkiv oraz deputowani Rady Najwyższej: Yuriy Bublyk, Dmytro Dobrodomow, Mychajło Dowbenko, Viktor Halasiuk, Hanna Hopko, Oksana Jurynec, Anna Romanova, Andriy Lopushanskiy, Anna Romanova, Borys Tarasiuk, Andriy Teteruk oraz Serhij Wysocki. Ponadto gościem Forum będzie Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca oraz były premier, Prezes Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców Anatolij Kinach.

W obradach Forum wezmą udział także Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Hanushchyn oraz Mer Lwowa Andrij Sadowyj.

Wśród najważniejszych gości zagranicznych X Forum Europa – Ukraina należy wymienić m.in. Ministra Integracji Europejskiej i Atlantyckiej Gruzji  Victora Dolidze, Dyrektora Grupy Wsparcia dla Ukrainy w Komisji Europejskiej Petera Wagnera, Wiceministra Obrony Litwy Vytautasa Umbrasasa, Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii Gordanę Čomić, Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Zagranicznych Parlamentu Węgier Mihaly Balla, Deputowaną Parlamentu Europejskiego Rebeccę Harms (Niemcy), Włoskiego senatora Lodovico Sonego, Sekretarz Parlamentarnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Łotwy Zandę Kalniņę-Lukaševica, Deputowanego Parlamentu Czech Jiří Zlatuška, Posła Parlamentu Litwy Žygimantasa Pavilionisa, Deputowaną parlamentu Szwecji Margaretę Cederfelt, byłego premiera Litwy Andriusa Kubiliusa, byłego premiera Armenii Hranta Bagratyana, byłego ministra spraw zagranicznych Czech Karela Schwarzenberga,  Założyciela i Prezesa „New Europeans” Rogera Casale (Wielka Brytania), Przewodniczącego “The Potomac Foundation” Phillipa Karbera (USA), niemieckiego eksperta ds. wschodnich Andreasa Umlanda, rosyjskiego ekonomistę i politologa Władysława Inoziemcewa oraz niemieckiego publicystę Borisa Reitschustera.

Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy), a współorganizatorem jest Województwo Podkarpackie.

 

Więcej informacji udziela Biuro Prasowe: E-mail: biuro.prasowe@isw.org.pl

X Forum Europa – Ukraina (Rzeszów, 27-28 stycznia 2017)

Rekordowa ilość uczestników, ponad 40 wydarzeń, w tym debat, wykładów i prezentacji raportów analitycznych i ukraińskich regionów, a także pierwsze Targi Wschodnie – tak zapowiada się X Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie (27-28 stycznia 2017 roku), które odbędzie się pod hasłem „Szanse, których nie można stracić”. Głównym zadaniem jubileuszowego Forum jest przedyskutowanie kwestii, związanych z koniecznością przyspieszenia zmian na Ukrainie, by ogromny potencjał społeczny w tym kraju, wyzwolony podczas Rewolucji Godności, został właściwie wykorzystany a Ukraina odnalazła swoje miejsce w rodzinie europejskiej.

W tegorocznej konferencji udział  weźmie ponad 700 gości, w tym przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci, biznesmeni i eksperci z Ukrainy, Polski, krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Tradycyjnie, Forum Europa – Ukraina rozpocznie prezentacja rocznego raportu na temat sytuacji na Ukrainie w 2016 roku, opracowanego przez najbardziej opiniotwórczy i znany na świecie ukraiński ośrodek analityczny – Centrum Studiów Ekonomicznych i Politycznych im. Razumkowa.

Podczas Forum odbędzie się ponad 35 dyskusji panelowych ujętych w czterech ścieżkach programowych: biznes i gospodarka, integracja europejska i reformy, polityka międzynarodowa oraz społeczeństwo. W ścieżce dotyczącej reform oraz realizacji umowy stowarzyszeniowej UE – Ukraina największe zainteresowanie wywołują tematy dotyczące konsekwencji narastającego eurosceptycyzmu i kryzysu projektu europejskiego dla aspiracji Ukrainy. Zamierzamy także podjąć temat przydatności polskiego modelu przemian dla Ukrainy i innych krajów postsowieckich. W bloku ekonomicznym najciekawiej zapowiadają się dyskusje na temat bezpieczeństwa energetycznego, perspektyw ukraińskiego rolnictwa, roli kapitału narodowego i firm państwowych a także szans dla Europy Środkowej i Ukrainy wynikających z chińskiego programu „nowego jedwabnego szlaku”. W części forum poświęconej polityce międzynarodowej oczekujemy, że największe zainteresowanie wzbudzi pytanie, czy jest możliwe odprężenie w relacjach Rosja-Zachód (zwłaszcza w kontekście rezultatów wyborów prezydenckich w USA) i co mogłoby ono oznaczać dla Ukrainy. Planujemy także debaty na temat relacji Polski i Ukrainy oraz efektów szczytu NATO w Warszawie dla krajów partnerskich. Rekomendujemy również naszym gościom panele na temat możliwości przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie w Europie, a także na temat polityki historycznej, dekomunizacji i lustracji.

Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym X Forum Europa – Ukraina będą pierwsze Targi Wschodnie, w których wezmą udział ponad 50 firm głównie z Polski i Ukrainy (przedstawiające m.in. branże spożywczą, budowlaną, motoryzacyjną, transportową, logistyczną,  produkcyjną, farmaceutyczną, ubezpieczeniową i rekreacyjną, finansową i nieruchomości) oraz polskie i ukraińskie regiony a także instytucje. Targi będą okazją nie tylko do prezentacji oferty firm i regionów ale także początkiem nawiązania współpracy między nimi.

Przypomnijmy, że Forum Europa – Ukraina jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Pierwsza edycja konferencji miała miejsce we Wrocławiu w 2007 roku, następne cztery spotkania (w latach 2008 – 2011) odbywały się w Kijowie. W 2013 Forum odbyło się w Budapeszcie, w roku następnym w Krynicy, a w latach 2015-2016 w Łodzi. W każdym ze spotkań brało udział kilkuset uczestników.

Tegoroczne X Forum Europa – Ukraina oraz Pierwsze Targi Wschodnie odbędą się w Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego (Jasionka 953, 36-002 Jasionka). 

Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy), a współorganizatorem jest Województwo Podkarpackie.

 

Więcej informacji udziela Biuro Prasowe: e-mail: biuro.prasowe@isw.org.pl