Debata w Paryżu na temat przyszłości NATO

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu „NATO: 1949-1999-2019. Dwadzieścia lat Polski w siedemdziesięcioletnim Sojuszu”, która odbędzie się w czwartek 28 listopada w Paryżu.

Projekt realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2019. Naszym partnerem we Francji jest Instytut Badań Strategicznych Akademii Wojskowej (IRSEM) w Paryżu, prestiżowy think tank podległy Ministerstwu Obrony Francji.

Dyskusja dotyczyć będzie m.in. inicjatyw mających na cele zwiększenie zdolności operacyjnej NATO w kontekście zmieniających się uwarunkowań międzynarodowych oraz roli nowych członków Sojuszu.

 

Debatę poprowadzi Eveline Mathey, ekspertka IRSEM, specjalizująca się w tematyce organizacji bezpieczeństwa zbiorowego, a udział wezmą:

  • Marek ZIOLKOWSKI, dyplomata i były ambasador RP przy NATO (2017-2019)
  • Hall GARDNER, profesor i dziekan Wydziału Polityki Międzynarodowej i Porównawczej na American University of Paris
  • Greta Monika TUCKUTE, doradca ministra obrony Litwy i założycielka think tanku Centre for Geopolitical Studies
  • Jean-Vincent HOLEINDRE, dyrektor naukowy IRSEM

Centralnym punktem debaty w Paryżu, podobnie jak pozostałych spotkań z cyklu „NATO: 1949-1999-2019 (…)”, będzie publikacja o tym samym tytule, która powstała na kanwie projektu. POBIERZ