Debata „Polska-Bałkany Zachodnie. Razem ku przyszłości”

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich zaprasza na debatę „Polska-Bałkany Zachodnie. Razem ku przyszłości”, która odbędzie się 22 października o godz. 15:00. Dyskusja stanowi część projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja Publiczna 2020 – nowy wymiar”.

Projekt „Polska – Bałkany Zachodnie. Razem ku przyszłości” ma za zadanie przedstawić, jak ważną rolę pełni Polska w procesie integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich. Uczestnicy debaty omawiać będą rolę Polski w procesie berlińskim z perspektywy państw partnerów projektu. Poruszone zostaną również kwestie wpływu polityki regionalnej państw Bałkanów Zachodnich na relacje z UE oraz postrzegania Wspólnoty przez społeczeństwo.

Prawie 16 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej było czasem wielkiego ożywienia gospodarczego, a przede wszystkim wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Przewodnictwo Polski w Procesie Berlińskim w 2019 roku – kluczowym elemencie polityki rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej – i jego podkreślenie na Szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu jest najlepszym przykładem polskiego wkładu w rozwój UE. Polska pragnie nie tylko być promotorem integracji krajów Bałkanów Zachodnich z UE, ale także dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie przemian politycznych, społecznych i gospodarczych – nieodłącznej części procesu integracji.

W debacie udział wezmą:

Albania – Ledion Krisafi, Albanian Institute for International Studies

Bośnia i Hercegowina – Sanita Hadzović, Centre for Security Studies

Czarnogóra – Marko Pejović, CEDEM Center for democracy and human rights

Kosowo – Donika Marku, Kosovar Centre for Security Studies

Macedonia Północna – Marija Risteska, CRPM Centre for Research and Policy Making

Serbia – Jelena Minić, European Movement in Serbia

Dyskusję poprowadzi Anna Kurowska, Dyrektor ds. Grantów i Projektów, Instytut Studiów Wschodnich.