Debata – Nowa polityka lekowa państwa – bezpieczeństwo, dostępność, jawność

Instytut Studiów Wschodnich zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji dokumentu strategicznego „Polityka lekowa państwa” i debacie na temat „Nowa polityka lekowa państwa – bezpieczeństwo, dostępność, jawność.”

Podczas prezentacji i w ramach towarzyszącej jej debaty zostaną omówione priorytety działań rządu dotyczące gospodarowania lekami w latach 2018-2022, a wśród nich zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu ich refundacji.

W debacie weźmie udział Marcin Czech – wiceminister zdrowia oraz byli ministrowie zdrowia i przedstawiciele instytucji związanych z ochroną zdrowia.

Debata odbędzie się 11 października 2018 r., o godz. 10.00 

w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

 

Do udziału w debacie zaproszono:

Marka Tombarkiewicza – Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Krzysztofa Łandę – Prezesa Zarządu Meritum L.A

Prof. Igora Radziewicza-Winnickiego

dr Krzysztofa Chlebusa z I Kliniki i Katedry Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)

Wojciecha Kuźmierkiewicza – Prezesa Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy

Artura Fałka – Eksperta Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski

Krzysztofa Kopcia –  Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego