Debata na temat przyszłości Europy w ramach konferencji „Europa Karpat” w Krynicy

Inicjatywa „Europa Karpat” zrodziła się w latach 1999–2000, a od 2011 roku jej uczestnicy spotykają się cyklicznie na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Na XXVI Forum Ekonomicznym odbędzie się XIII międzynarodowa konferencja z tego cyklu. Głównym inicjatorem i patronem inicjatywy jest Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, uczestnikami – politycy, naukowcy, eksperci, analitycy i samorządowcy reprezentujący państwa karpackie. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Kancelarię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku, oprócz omówienia bieżących problemów międzynarodowych oraz stanu współpracy w regionie karpackim jest zaplanowane również przeprowadzenie debaty na temat przyszłości Europy. „Europa Karpat” stanowi bowiem centrum Europy Środkowo-Wschodniej, a jednocześnie jedną z płaszczyzn współpracy regionalnej. Siłą tego projektu jest jego oparcie na konkretnych interesach, szlakach tranzytowych, potrzebach społecznych, spójności środowiskowej i zdolności do współpracy. Karpaty dzisiaj nie wyznaczają granicy i nie dzielą Europy Środkowo-Wschodniej, lecz są czynnikiem budowania wspólnoty.

Na XIII konferencji zostało zaplanowanych kilka sesji tematycznych: Grupa Wyszehradzka – współczesne wyzwania, nowe formy współpracy; Karpaty i sąsiedzi – od wspólnoty wartości do wspólnych interesów; Oblicza intelektualne Europy Środkowo-Wschodniej; Sukcesy i braki demokracji: Doświadczenia  25  lat Europy Środkowo-Wschodniej; Strategia karpacka – koncepcja rozwoju makroregionu Europy Środkowo-Wschodniej; Rozwój zrównoważony Europy Karpat: komunikacja, kultura, środowisko, zasoby. Do zabrania głosu na konferencji zostali zaproszeni przewodniczący parlamentów i parlamentarzyści z państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Parlamentu Europejskiego, reprezentanci rządów państw obszaru karpackiego, samorządów, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych.

Podczas tegorocznej edycji konferencji „Europa Karpat” odbędzie się także Sesja Plenarna – „Jakiej Solidarności Potrzebuje Europa?” – z uczestnictwem Przewodniczących Parlamentów krajów regionu karpackiego. Swój udział potwierdzili m.in: Przewodnicząca Parlamentu Litwy Loreta Graužiniene i Przewodniczący Izby Deputowanych Rumunii Florin Iordache. Gospodarzem całego spotkania będzie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.