Debata na Litwie poświęcona wybitnemu uczonemu – Jędrzejowi Śniadeckiemu

Przy wsparciu finansowym Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku oraz współpracy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich i Samorządu Rejonu Solecznickiego, 23 października 2019 roku w dworku Balińskich w Jaszunach o godzinie 10:00 odbędzie się debata poświęcona „ojcu polskiej chemii” – Jędrzejowi Śniadeckiemu.

Jędrzej Śniadecki, źródło: Wikipedia

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji polonijnych na Litwie oraz eksperci posiadający szeroką wiedzę na temat życia i pracy Jędrzeja Śniadeckiego.

Spotkanie poprowadzi przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój – Zygmunt Berdychowski, natomiast w roli ekspertów wystąpią: Kazimierz Karpicz – dyrektor dworku Balińskich w Jaszunach, znawca i pasjonat genealogii rodziny Śniadeckich, Birutė Railienė  – pracownik naukowy Biblioteki Wróblewskich w Wilnie oraz autorka książki poświęconej Jędrzejowi Śniadeckiemu, a także Tatjana Dawidowicz – wicedyrektor Szkoły w Kolczunach i prof. Leszek Jankowski – dyrektor Karpackiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego.

Dzięki temu wydarzeniu zaproszeni członkowie lokalnej Polonii, Polacy na Litwie oraz uczniowie lokalnej szkoły, będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat jednego z wielkich Polaków, a także wzajemnego poznania się oraz nawiązania i podtrzymania relacji.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.