Debata „Jak usunąć bariery dla handlu i międzynarodowej współpracy gospodarczej?” (relacja)

Debata na temat sposobów eliminacji barier handlowych i wspierania współpracy gospodarczej z Ukrainą rozpoczęła ścieżkę tematyczną Forum poświęconą gospodarce i rozwojowi.

W dyskusji moderowanej przez Olega Dubisza, Pierwszego Wiceprezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej wzięli udział specjaliści praktycy w tej dziedzinie:

Mark Alexander Friedrich, Manager ds Relacji Międzynarodowych, METRO AG, Niemcy
György Kota, Dyrektor Zarządzający, Węgiersko-Ukraińska Izba Handlowa, Węgry
Edward Bajko, Prezes Zarządu, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, Polska
Krzysztof Ślęzak, Dyrektor, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, Polska
Maurizio Aronica, Założyciel, BridgEast Consulting Kft., Włochy

Obroty handlowe pomiędzy Ukrainą a UE szybko wzrastają. Dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu liczba ukraińskich firm, eksportujących towary do UE wzrosła dwukrotnie. Firmy, eksportujące poprzednio towary do Rosji, odnajdują nowe rynki w Europie, Afryce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Co więcej, rośnie handel produktami o dużej wartości dodanej. Jakie wyzwania czekają europejskich przedsiębiorców na ukraińskim rynku, a jakie – biznesmenów ukraińskich w krajach UE? Czy, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie infrastruktury ekonomicznej na Ukrainie, normalizacja życia gospodarczego, poprawa klimatu inwestycyjnego, wdrażanie europejskich standardów przedsiębiorczości otworzą nowe możliwości dla inwestorów zagranicznych?

Maurizio Aronica, zauważył że trzeba mocno pracować nad zmianą stosunku europejczyków do samej Ukrainy i produktów ukraińskich. Jako przykład podał ukraińską żywność ekologiczną, która obecnie nie znajduje wielu odbiorców w Europie, ponieważ istnieje jeszcze bariera mentalna u europejskich konsumentów.

Edward Bajko omówił rynek mleczarski na Ukrainie z polskiej perspektywy. Nie jest on kluczowy dla Polski, niemniej jednak bardzo ważny i należy o niego zabiegać. Ukraińska produkcja sera jest pokaźnych rozmiarów i wystarcza na lokalny rynek.

Istnieje jednak w zakresie współpracy inwestycyjnej na Ukrainie. Potrzebna jest jednak stabilność polityczna. Kłopotliwa i trudna obecnie jest wiarygodna analiza ryzyka inwestycyjnego.

Proces certyfikacji i autoryzacji w przypadku żywności jest bardzo ważny. W Niemczech istnieje niestety nadal kalka mentalna, która każe łączyć Ukrainę z Czarnobylem. Stąd m.in. pojawiają się problemy – zauważył Mark Alexander Friedrich. Wiele zrobiono, udało się dokonać wielu ważnych reform, kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji będą tegoroczne wybory.

György Kota zarysował kontekst historyczny rozwoju gospodarczego Ukrainy. Po upadku ZSRR nasz wschodni sąsiad znalazł się w pewnego rodzaju próżni, w rozkroku między wschodem i zachodem. To się zmieniło w ostatnich latach. Ukraina jest obecnie na właściwej drodze, podobnie jak stosunek UE do tego państwa. Problemem jest jednak wdrażanie i egzekucja podjętych decyzji i ustaleń. Jednym z pierwszorzędnych problemów jest ciągle słaba infrastruktura transportowa.

 

Krzysztof Ślęzak przedstawił działalność i doświadczenia Agencji Rozwoju Przemysłu, Oddział w Mielcu.  W czasie rozmów z partnerami ukraińskimi najczęściej padają pytania o doświadczenia związane z tworzeniem i rozwijaniem stref gospodarczych. Pojawiają się również ukraińscy inwestorzy, którzy chcą inwestować w Polsce. Są też przedsiębiorcy polscy, którzy działają na Ukrainie. Problemem jest min. konieczność posiadania pośrednika, nadzór nad pracownikami, odzyskiwanie VAT-u.