Debata i warsztaty muzyczno-taneczne dla uczniów polskiej szkoły w Budapeszcie

Instytut Studiów Wschodnich zaprasza na wydarzenie muzyczne, które odbędzie się 12 października w Budapeszcie w polskiej szkole o godz. 10:30.  Spotkanie odbędzie się dzięki finansowemu wsparciu Senatu RP w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Wydarzenie w Budapeszcie będzie miało charakter interdyscyplinarny – uczniowie polskiej szkoły wezmą udział w debacie na temat elementów polskości w muzyce Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana Paderewskiego, będą mogli również dowiedzieć się, jakie znaczenie dla światowego dziedzictwa muzycznego mieli wyżej wspomniani kompozytorzy oraz wziąć udział w warsztatach muzycznych i zajęciach plastycznych.

Warsztaty muzyczne poprowadzi Paweł Siechowicz, doświadczony edukator z Narodowego Instytutu im. Fryderyka Chopina. Polski charakter muzyki Chopina, Moniuszki i Paderewskiego przejawia się w wykorzystaniu idiomów polskich tańców: poloneza, mazura i krakowiaka. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do wysłuchania kilku fragmentów utworów i dowiedzenia się, co decyduje o ich polskim charakterze. „Umiejętność rozpoznawania w muzyce idiomów polskich tańców narodowych jest kluczowa do zrozumienia muzyki odwołującej się do tematu polskości” podkreśla Paweł Siechowicz.

Następnie, pod okiem specjalisty, będą mieli niepowtarzalną okazję do nauki podstawowych kroków i figur dostojnych i niestety nieco już zapomnianych pięknych polskich tańców. Później nastąpią warsztaty podstawowych kroków i figur poloneza, mazura i krakowiaka.

Oprócz zajęć tanecznych uczniowie będą mieli możliwość wziąć udział w zajęciach plastycznych i wcielić się w rolę „malarza pejzaży” do muzyki polskich kompozytorów.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zaproszeni zostaną na poczęstunek. Do aktywnego udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno dzieci z początkowych klas szkoły podstawowej, jak i starszą młodzież oraz rodziców.

Partnerami projektu są: Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech oraz Narodowy Instytut im. Fryderyka Chopina. Patronat nad wydarzeniem objął Senat RP w ramach programu działań na rzecz wspierania Polonii.

 

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.