Dariusz Stefaniuk – wicemarszałek województwa lubelskiego w Krakowie o nowoczesnych inwestycjach w regionach

Tylko śmiałe i nowoczesne inwestycje wpływają na rzeczywisty rozwój regionu i życie jego mieszkańców. Bardzo dużym wyzwaniem, zarówna dla administracji rządowej, jak i samorządowej jest więc poprawa warunków sprzyjającym takim projektom. O tym jak ważna jest współpraca pomiędzy rządem a samorządem w zakresie realizacji prorozwojowych inwestycji będzie mówił podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów wicemarszałek województwa lubelskiego – Dariusz Stefaniuk.

W dyskusji wystąpią także: wiceminister inwestycji i rozwoju – Artur Soboń, Jurij Sołozobow – dyrektor projektów międzynarodowych w rosyjskim Instytucie Strategii Narodowej, Francesco Tufarelli – dyrektor generalny Departamentu ds. Regionalnych i Autonomii w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Włoch oraz Leszek Dec – prezes zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Województwo lubelskie kładzie nacisk na działania, które przyciągają inwestycje do naszego regionu. Odbywa się to między innymi poprzez nowoczesne standardy obsługi. Wsłuchujemy się w potrzeby przedsiębiorców i to dla nich zmieniamy otaczającą nas rzeczywistość. Zapewniamy wsparcie pilotów inwestycyjnych, którzy uczestniczą w całym procesie i posiadają ekspercką wiedzę nt. terenów inwestycyjnych, prowadzenia działalności w Polsce czy ulgach i zachętach. Priorytetem dla władz regionu jest rozwój inwestycji kluczowych, które sprzyjają umiędzynarodowieniu lokalnego rynku.

W 2018 roku Port Lotniczy Lublin (PLL) obsłużył ponad 455 tys. pasażerów i był to najlepszy wynik w historii lotniska. Na lotnisku dobiega końca rozbudowa terminala, który docelowo będzie większy o ponad dwa tysiące metrów kwadratowych. Wzmocnieniu efektywności systemu logistycznego sprzyja również dobrze funkcjonujący terminal przeładunkowy w Małaszewiczach. Jego funkcjonowanie umożliwia szybki przeładunek towarów z „szerokotorowych” wagonów na wagony o europejskim rozstawie szyn, bądź wszelkiego typu pojazdów transportu samochodowego. Już teraz Małaszewicze przyjmują około 20 % masy towarów z Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Wierzymy, że rozwój wyspecjalizowanej logistyki będzie impulsem do rozwoju regionu.
Niezależnie od sektora działalności przedsiębiorcy potrzebują odpowiedniego środowiska do prowadzenia biznesu. W sytuacji kiedy warunki prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie, jak również dostępność zasobów nie będzie spełniać oczekiwań biznesu – osiągnięcie najwyższego poziomu specjalizacji w swojej dziedzinie nie zapewni sukcesu rynkowego. Największa skuteczność biznesowa osiągana jest w ekosystemach działających według zasady tzw. potrójnej helisy. Jest to koncepcja opierająca się na partnerskiej współpracy przedsiębiorców, administracji i środowiska naukowego, która jest podstawą rozwoju innowacyjności gospodarki. Z tego względu należy zwrócić uwagę jak ważna jest rola samorządu województwa w inicjowaniu współpracy pomiędzy lubelskimi naukowcami, a lokalnymi firmami. Możliwość zastosowania wyników wspólnych badań wpływa pozytywnie na poziom innowacyjności i konkurencyjności gospodarki województwa oraz warunkuje tempo wzrostu takich sektorów jak biotechnologia, farmacja, technologie informatyczne czy nowoczesne usługi.

Jakimi nowoczesnymi inwestycjami może pochwalić się województwo lubelskie?

Atrakcyjność inwestycyjna regionu ma wielowymiarowy charakter. Wystarczy pokrótce wymienić: dostępność transportową, konkurencyjne koszty pracy, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, czy aktywność województwa względem inwestorów. To także wzmożona aktywność działającej w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego inicjatywy Biznes Lubelskie, która skutecznie przekłada się na wzrost przedsiębiorczości regionu. Jeśli mówimy o nowoczesnych inwestycjach, którymi może pochwalić się region przytoczę zaledwie kilka przykładów, które w ostatnim czasie były głośno komentowane przez lokalne media, a dowodzą tego jak zmienia się nasz region. Pierwszy przykład to firma Varroc Lighting Systems, która zainwestuje w Niemcach koło Lublina. Firma Varroc Lighting Systems jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych dla samochodów i jednośladów. Zajmuje się produkcją zewnętrznych lamp halogenowych i projekcyjnych lamp ledowych. W nowej fabryce o powierzchni 25 tysięcy m2, która zostanie uruchomiona w III kwartale 2019 roku, zatrudnienie znajdzie 350 osób. Poza produkcją lamp stworzone zostanie centrum serwisowe oraz laboratorium. Jest to druga inwestycja tej firmy w Polsce i dwunasta na świecie, po otwartym pod koniec 2017 roku Centrum Inżynierii w Krakowie. Pierwsza w Polsce fabryka firmy Turck powstanie na terenie podstrefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie. Pracę docelowo znajdzie tu około 220 osób. Firma Truck to producent rozwiązań dla automatyki przemysłowej, który w czerwcu uruchomi w Lublinie zakład produkcyjny. Warto również podkreślić, że dzięki modelowej współpracy zespołu Biznes Lubelskie oraz Urzędu Miasta Janów Lubelski w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej „Borownica” powstała cynkownia – ZINKPOWER Wschód. Jedną z większych inwestycji jaka została zapoczątkowana z końcem 2017 roku jest budowa huty szkła w Leszkowicach w gminie Ostrówek. Prywatny przedsiębiorca BD Art. Glass Lubelskie zainwestuje ponad 400 mln w budowę huty i kopalni piasku, w której pracę znajdzie blisko 360 osób. Inwestycja stanie na gruncie o powierzchni 38 ha. Jest to nowa branża w naszym regionie. Warto również wspomnieć o Zakładach Mięsnych Wierzejki producencie wędlin, który planuje wydać ponad 70 mln zł. Chodzi o przetwory mięsne pozbawione alergenów. Także Firma JMP Flowers ze Stężycy zakończyła realizację inwestycji za ponad 67 mln zł. Dzięki niej znacząco wzrosła zdolność produkcji kwiatów. Szklane gospodarstwo JMP Flowers o pow. 18 ha wyposażone zostało m.in. w kompleksowe zaplecze technologiczne i system kogeneracji, dzięki czemu produkcja jest samowystarczalna pod względem wytwarzanej energii. JMP Flowers to największy i najnowocześniejszy w Polsce producent kwiatów. W gospodarstwie uprawianych jest 70 odmian róż, 70 anturium i 200 odmian orchidei.

Co skłoniło Pana do wzięcia udziału w V Europejskim Kongresie Samorządów?

Rozmowa to podstawa nawiązywania wszelkiego rodzaju kontaktów, zarówno w świecie biznesowym, jak i wśród samorządowców. Ponadto konferencje, spotkania, targi to najlepsza okazja by na żywo zetknąć się z najnowszymi trendami w swojej dziedzinie, spotkać profesjonalistów, potencjalnych partnerów, klientów czy inwestorów. Przedsiębiorcy myślący w kategoriach stabilnego rozwoju swojej firmy już dawno odkryli, że konferencje i spotkania biznesowe są jedną z najlepszych metod rozwoju. Jako nowoczesny samorząd staramy się być na bieżąco z potrzebami zgłaszanymi przez przedsiębiorców.