Daniele Frigeri gościem XXVIII Forum Ekonomicznego

Dyrektor włoskiego CeSPI (Centrum Studiów nad Polityką Międzynarodową) weźmie udział w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy. Podczas Forum Daniele Frigeri zaprezentuje najważniejsze elementy opublikowanego w tym roku VI Raportu na temat Włączenia Finansowego Migrantów we Włoszech.

W raporcie, który powstał dzięki współpracy Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti (Narodowe Obserwatorium nad Finansowym Włączeniem Migrantów), CeSPI oraz włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zawarte zostały dane dotyczące sytuacji finansowej migrantów we Włoszech w roku 2017. Poruszono w nim różne aspekty dotyczące tego fenomenu, jak: rola banków w integracji migrantów, system ubezpieczeń dla migrantów, finanse nieformalne, działalność gospodarcza imigrantów we Włoszech. Dodatkowo raport wzbogacony został o dane porównawcze dotyczące sytuacji migrantów w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Daniele Frigeri jest dyrektorem CeSPI od 2014 roku. Począwszy od 2010 roku kieruje również Narodowym Obserwatorium nad Finansowym Włączeniem Migrantów. Członek Italian Working Group on Remittances (Włoska Grupa Robocza ds. Przekazów Finansowych), przez lata pracował również w sektorze bankowym, m.in. dla Unicredit Group. Ma na swoim koncie liczne publikacje.