Czwartkowe Forum SGH: wyzwania dla polskiego rynku pracy

W czwartek, 25 lutego o godz. 14.00 odbędzie się czwarte spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH, wspólnego projektu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Forum Ekonomicznego. W dyskusji udział wezmą Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service, oraz prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

Dotychczasowa sytuacja na rynku pracy faworyzowała pracowników, gdyż w wielu sektorach gospodarki występował niedobór rąk do pracy. Wielu firm ratowało się przyjmowaniem pracowników ze wschodu, którzy zapewniali możliwość funkcjonowania takich branż jak turystyka czy gastronomia. Wraz z zamknięciem gospodarki sytuacja diametralnie się zmieniła. Wirus niepewności spowodował ograniczenie w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, zmuszając je do wstrzymania rekrutacji i – w najgorszym wypadku – zwolnień. Zamknięte granice i utrudniony przepływ ludzi spowodował ograniczenie procesów migracyjnych, pozbawiając w ten sposób możliwości uzupełnienia niedoborów na rynku pracy. W jakiej kondycji jest obecnie krajowy rynek pracy i jak wpływają na niego sytuacja demograficzna oraz gospodarcza kraju?

  • Jaka jest rzeczywista skala bezrobocia w Polsce?
  • Kto może mieć problemy ze znalezieniem pracy w obecnej sytuacji?
  • Czy firmy są gotowe zatrudniać nowych pracowników w tych niepewnych czasach?
  • W jakich sektorach gospodarki występuje największy brak rąk do pracy i co to oznacza dla ich rozwoju?
  • Czy wobec wyzwań demograficznych w Polsce może zabraknąć rąk do pracy?
  • Czy imigracja, zwłaszcza ta ze wschodu, może być odpowiedzią na wyzwania stojące przed rynkiem pracy?
  • Jak rewolucja cyfrowa pod postacią m.in. pracy zdalnej wpłynie na rynek pracy w długiej perspektywie?

W spotkaniu udział wezmą:

  • Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service,
  • Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 lutego o godz. 14.00, na kanale SGH w serwisie YouTube (link). Zapraszamy do śledzenia transmisji oraz zadawania pytań ekspertom.

Czwartkowe Forum SGH to cykl debat online na temat bieżących problemów gospodarczych i społecznych w kraju i na świecie. Projekt ma służyć wsparciu praktyków życia gospodarczego w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych, poprzez dostarczanie analiz aktualnych trendów i zjawisk oraz metod reagowania na nie. Do udziału w spotkaniach będziemy zapraszali ekspertów, a skoncentrujemy się na takich tematach, jak innowacyjność, procesy migracyjne, energetyka odnawialna, systemy emerytalne, koniunktura gospodarcza, a także najpoważniejsze skutki pandemii COVID-19 na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i gospodarczej.