W czym tkwi potencjał rozwoju polskiej gospodarki

Czwartkowe Forum SGH:

W czym tkwi potencjał rozwoju polskiej gospodarki

10 czerwca o godz. 14.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wzięli Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR SA), oraz prof. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Prowadzący Bartosz Majeweski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, rozpoczął od pytania o ocenę polskiej gospodarki po pandemii.

 

Paweł Borys, wskazał, że jeśli chodzi o gospodarkę to możemy teraz być optymistami, najgroźniejsza sytuacja, która miała miejsce w drugim kwartale ubiegłego roku została na szczęście szybko rozwiązana. Zagrożenia były obecne i istotne, miało to miejsce we Włoszech i Hiszpanii podczas minionego kryzysu. Po tych kilkunastu miesiącach można powiedzieć, że negatywne zjawiska nie zostały w pełni zmaterializowane, nie doszło do destabilizacji sektora bankowego czy masowych zwolnień. Ostatnie dane z gospodarki wskazują, że większość branż wraca do normalnej aktywności i odrabiania strat. prof. Piotr Wachowiak, zaznaczył, że przedsiębiorstwa reagowały bardzo elastycznie, podkreślenia wymaga również ich aspekt działalności charytatywnej, która była szczególnie obecna podczas szczytów poszczególnych fal.

 

Co czeka polską gospodarkę w najbliższych miesiącach?

Paweł Borys, odpowiadając na to pytanie wskazał, że Polska gospodarka wróci do poziomu sprzed pandemii już w III kwartale bieżącego roku, co będzie wymiernym sukcesem przedsiębiorstw  i społeczeństwa. Wzrost gospodarczy w najbliższych latach może stale przekraczać 5% r/r. Odbicie po pandemii może być najszybszym od zakończenia II Wojny Światowej. prof. Piotr Wachowiak dodał, że dużym wyzwaniem będzie zwiększanie poziomu inwestycji, przede wszystkim przez inwestycje publiczne.

 

Jak należy obecnie oceniać inflację?

prof. Piotr Wachowiak  wskazał, że najprostszym działeniem są te możliwe do podjęcia jedynie przez NBP, które jedynak z dużym prawdopodobieństwem skutkowałyby obniżeniem wzrostu PKB. Paweł Borys zaznaczył, że obecnie nie mamy do czynienia z inflacją popytową. W świetle otoczenia niskich stóp procentowych banki centralne mają ograniczone instrumentarium. Kolejnym aspektem jest presja płacowa, którą można obniżać przez zwiększenie edukacji zawodowej. Polska powinna zdecydowanie szerzej otworzyć rynek na pracowników ze wschodu, którzy mogą obniżyć presję płacową dopowiedział prof. Piotr Wachowiak.

 

W jaki sposób maksylanie wykorzystać Krajowy Plan Odbudowy?

Kluczowe jest odpowiednie adresowanie  środków, nie tylko na wzrost gospodarczy w krótkiej perspektywie, ale również aspekty edukacyjne, które w dłuższym horyzoncie czasowym umożliwią ograniczanie luki kompetencyjnej i innowacyjności względem zachodnich gospodarek. Ostatnim aspektem jest kwestia zrównoważonego rozwoju – wskazał prof. Piotr Wachowiak. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju dodał, że kluczowym jest aspekt cyfryzacji, tworzenie własnych technologii, która umożliwi również efektywniejszą transformację energetyczną. To od transformacji energetycznej będzie zależała w dużej mierze konkurencyjność gospodarki.

 

Na ile scenariusz czwartej fali jest realny i jak się przygotować?

Paweł Borys – z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy mówić o kolejnych falach pandemii, których charakter i szczególnie intensywność może się różnić in plus w przyszłości ze względu na proces szczepień. W zakresie odpowiedzi państwa, kluczowe instrumenty umożliwiające przetrwanie przedsiębiorcom zostały już poddane próbie. W przyszłości jeśli zajdzie potrzeba będą one modyfikowane i dostosowywane do bieżących potrzeb przedsiębiorców.  prof. Piotr Wachowiak – zaznaczył, że kluczowy jest proces szczepień.

 

W jaki sposób zbliżać naukę i biznes? Pytanie to zostało skierowane przez Pawła Borysa do prof. Piotr Wachowiaka.

Kluczowe jest budowanie zaufania, biznes musi dostrzec realną wartość dodaną płynącą ze współpracy z nauką. Przedstawiciele nauki z kolei powinni wykazać się większą elastycznością oraz lepiej wsłuchiwać w potrzeby biznesu. Oba sektory potrzebują jednak wsparcia ze strony nauki – odpowiedział Rektor SGH.

 

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli:

 

  • Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR SA),
  • Piotr Wachowiak, Rektor SGH.

 

Rozmowę poprowadził Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

 

Spotkanie odbyło się w czwartek, 10 czerwca o godz. 14.00, na kanale SGH w serwisie YouTube

 

 

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych.  Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl.