Czwartkowe Forum SGH:Innowacje kołem zamachowym odbudowy gospodarki

27 maja o godz. 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wezmą dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz prof. Mariusz-Jan Radło, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych SGH.

 

 

Efektywne wykorzystanie przyznanych Polsce środków w ramach Funduszu Odbudowy, mających na celu odbudowanie zdolności polskiej gospodarki i wzmocnienie jej potencjału, wymagało będzie współdziałania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za politykę innowacyjności. W dużej mierze od zarysowanych strategicznie kierunków rozwoju zależą możliwości zbudowania przewag konkurencyjnych opartych na innowacjach w przyszłości. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu i kreowaniu polskich innowacji. Na jakie wsparcie mogą liczyć innowatorzy i cały ekosystem innowacyjny?

• Jaką rolę odgrywać będzie NCBR w dysponowaniu środkami z KPO?
• Jak wykorzystać możliwości płynące z programów europejskich (takich jak FENG czy Horyzont Europa)?
• W jaki sposób zwiększyć efektywność transferu wiedzy i innowacji z sektora nauki do biznesu?
• Jakie będą wiodące trendy w obszarze innowacji?
• Jakie obszary badawcze będą najistotniejsze (zdrowie, cyfrowa transformacja, zrównoważony rozwój i zielona energetyka)?
• Jakie są najciekawsze efekty wdrożeń projektów wspieranych przez NCBR?

W spotkaniu udział wezmą:

• dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
• prof. Mariusz Radło, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych SGH.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 maja o godz. 14.00, na kanale SGH w serwisie YouTube (link do spotkania). Zapraszamy do śledzenia transmisji oraz zadawania pytań ekspertom online.

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl.