Czego boją się Rosjanie?


19.07.2017 – Olga Sokołowska

Rosja

Wzrost cen i konflikt zbrojny – oto zagrożenia, których najbardziej obawiają się obywatele Federacji Rosyjskiej. Tak wynika z badań przeprowadzonych pod koniec czerwca przez Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (VCIOM). Najnowsza „Mapa strachu” pokazuje tendencję rosnącego od początku tego roku napięcia wśród Rosjan. Jest ono wyraźnie wyższe niż w woku 2016 i 2015.

Najszybciej rosną obawy przed wysokimi cenami i konfliktami międzynarodowymi. Pierwszy ze wskaźników strachu rósł od 17 pkt. w styczniu, 23 pkt. maju, do 27 pkt. w czerwcu br. Drugi podniósł się  do 19 pkt. w styczniu i utrzymuje na poziomie 19-20 pkt.

Na trzecim miejscu znajdują się obawy, związane ze zdrowiem i trudnościami w dostępie do pomocy medycznej.

Na dalszych pozycjach znalazły się obawy dotyczące wewnętrznych konfliktów i zamieszek (6 pkt.) i wzrostu przestępczości (3 pkt.). Bardziej niekorzystne okazały się indeksy strachu związane ze zmniejszeniem płac, wstrzymaniem wypłaty wynagrodzeń i utraty pracy.

Tradycyjnie, najmniejsze obawy Rosjanie deklarują w sprawach dotyczących problemów w rodzinie, tu indeksy strachu są korzystniejsze w stosunku do lat 2016 i 2015.

Główny ekspert VCIOM O. Czernozub uważa, że optymizm społeczeństwa co do przezwyciężenia kryzysu i utrzymania stabilności politycznej staje się niepewny.

 

Na podstawie: Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej