Cyfryzacja gospodarki rynkowej – szansa czy zagrożenie?

Efekty cyfryzacji gospodarki można odnaleźć w dziedzinach technologii teleinformatycznej, przemysłu i Internetu Rzeczy. Jej skutkiem ma być obniżenie kosztów, poprawa wydajności oraz dostarczanie konsumentom udoskonalanych produktów i usług. W związku z rozwojem obserwuje się nie tylko przekształcanie wcześniejszych produktów i procedur, ale również powstawanie nowych towarów. Jednak, czy ma ona tylko pozytywne konsekwencje? Nad tym pytaniem zastanowią się przedstawiciele czołowych firm na XXIX Forum Ekonomicznym.

Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest symbolem obecnych czasów. To ona stanowi motor zmian i innowacji. Wraz z rozwojem technologii, przemiany przechodzą przedsiębiorstwa, administracja publiczna oraz cała gospodarka. Dowodem pozytywnych efektów przemian jest nie tylko większa jakość pracy i efektów produkcji, ale i ogólny wzrost gospodarczy. Jednak, czy niesie ona ze sobą jedynie dobrobyt? Na ten temat rozmawiać będą goście XXIX Forum Ekonomicznego.

W dyskusji „Cyfryzacja gospodarki rynkowej. Pogłębi nierówności czy podniesie poziom dobrobytu” udział wezmą: dyrektor marketingu CEE w ArubaCloud – Marcin Zmaczyński, dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa – Oleh Soskin, poseł na Sejm RP – Maciej Masłowski, partner zarządzający i założyciel MCI – Tomasz Czechowicz.

Jak dotąd głównymi źródłami napędu gospodarki Polski były inwestycje zagraniczne, środki z Unii Europejskiej oraz niskie koszty pracy. Mimo wszystko dane z raportu McKinsey pokazują, że to właśnie dzięki potencjałowi cyfryzacji, polskie PKB do 2025 roku może wzrosnąć o około 275 mld. W dłuższej perspektywie może to być przyczyną awansu naszego kraju do grona najbardziej rozwiniętych cyfrowo gospodarek w Europie oraz osiągnięcie wyższego poziomu w zestawieniu konkurencyjności na rynku globalnym. A jest to tylko jeden z pozytywnych skutków. Zalicza się do nich również automatyzację procesów produkcyjnych, optymalizację produktów, dzięki wielkim zbiorom danych, napędzającą się samoistnie gospodarkę.

Jednak czy rozwój Przemysłu 4.0 jest rzeczywiście oznaką tylko pozytywnych zmian i rozwoju? Cyfryzacja dotyczy głównie dużych przedsiębiorstw, które jednocześnie mogą sobie finansowo pozwolić na wdrażanie zmian. Z kolei już teraz mówi się o marginalizacji małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność zgodnie z tradycyjnymi zasadami.  Negatywne skutki mogą okazać się również na poziomie globalnym. Kraj, który osiągnie prym w cyfryzacji, może wybić się w zestawieniu konkurencyjności i zdominować gospodarkę światową. Oczywistym zagrożeniem jest również powstanie rzeszy bezrobotnych, z powodu wprowadzenia automatyzacji w przedsiębiorstwach. Obiektywne spojrzenie na procesy cyfryzacji i czwartej rewolucji przemysłowej nastąpi na XXIX Forum Ekonomicznym, na którym eksperci przeanalizują „za i przeciw” wdrażanych zmian.