Cyfrowy Szpital Przyszłości

Nowe technologie stwarzają nieograniczone możliwości, zarówno w zakresie leczenia i diagnostyki pacjentów, jak również w obszarze koordynowanej opieki medycznej i zarządzania placówkami ochrony zdrowia.        

W dyskusji na temat cyfryzacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia w Polsce wzięli udział: Iwona Mazur – Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Tomasz Miś z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Konrad Nędzyński z MedApp S.A., Marcin Pasternak – Prezes Zarządu Intercard i Anna Szczerbak – Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Debatę moderował Mieczysław Pasowicz – Dyrektor Instytut Medycyny Innowacyjnej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali.

Uczestnicy debaty byli zgodni co do tego, że nie należy już pytać, czy potrzebujemy nowych technologii w sektorze ochrony zdrowia, ale trzeba zastanawiać się, jak je wdrażać i wykorzystywać, aby skuteczniej leczyć pacjentów. Mieczysław Pasowicz podkreślił, że możliwości, jakie oferuje cyfryzacja i nowe technologie są nieograniczone. Doskonałym przykładem zastosowania innowacyjnych rozwiązań w medycynie stanowi wdrożona przez MedApp technologia hololens. Jak zwrócił uwagę Konrad Nędzyński, technologia ta, dzięki wirtualnej rzeczywistości i obrazowaniu 3D, przy wykorzystaniu danych pochodzących np. z EKG lub tomografii, pozwala przygotować wizualizację dowolnego ludzkiego organu, w dowolnym przekroju. Pozwala to przeprowadzać konsultacje na odległość, a także umożliwia lekarzom “przećwiczenie” skomplikowanego zabiegu na trójwymiarowym modelu. Zabiegi z wykorzystaniem tej technologii przeprowadził niedawno kardiolog Dariusz Dudek.

Cyfryzacja i nowe technologie to także spore wyzwania dla szpitali, szczególnie dla tych mniejszych, zwłaszcza w kontekście pozyskania środków finansowych, podkreśliła Iwona Mazur. Chodzi o znaczące sumy, które szpitale mogą wygospodarować ze środków własnych, otrzymać w postaci dotacji od podmiotu założycielskiego lub w formie dofinansowania, np. ze środków unijnych. Kolejnym wyzwaniem, na które zwróciła uwagę Mazur, jest czynnik ludzki. Przekonanie personelu medycznego do zmiany sposobu gromadzenia danych z papierowego na cyfrowy i nauka obsługi nowoczesnych systemów informatycznych to kolejne wyzwanie, na które wskazali paneliści. Korzyści z rejestrów danych pacjentów są jednak olbrzymie. W Intercard, z uwagi na sięgające nawet 300 km oddalenie od siebie poszczególnych placówek, techniki gromadzenia i przetwarzania danych stosowane są już od dawna, zwrócił uwagę Marcin Pasternak. Płyną z tego wielorakie korzyści. Po pierwsze można na odległość konsultować wyniki badań pacjentów i wspomagać proces diagnozy, po drugie można na bieżąco śledzić losy pacjenta i gromadzić w jednym miejscu całą dokumentację medyczną. Po trzecie można tworzyć rejestry medyczne, w których gromadzi się informacje na temat pewnego rodzaju schorzeń, co pozwala identyfikować najskuteczniejsze metody leczenia pacjentów. Aby jednak placówki medyczne sprawnie wdrażały innowacje, takie jak te omówione podczas dyskusji, niezbędna jest wykształcona, specjalistyczna kadra menedżerska, zaznaczyła Anna Szczerbak.

Tomasz Miś zwrócił natomiast uwagę na nieodłączny element związany z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, czyli ich bezpieczeństwo. W najbliższym czasie nastąpi bowiem zaostrzenie regulacji prawnych w tym zakresie w związku z nowym unijnym rozporządzeniem RODO. Wymaga to m.in. zatrudnienia dodatkowych osób, które będą pełniły funkcję inspektora ochrony danych osobowych lub zaangażowanie wyspecjalizowanych zewnętrznych firm.