Cyfrowa transformacja służby zdrowia. Komentarz ekspercki

Ostatnie kilkanaście miesięcy odmieniło nie tylko nasze życie, ale także spojrzenie na rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Okazało się, że zupełnie nie byliśmy przygotowani na takie zagrożenie, jak pandemia COVID-19. Z drugiej jednak strony raz jeszcze potwierdziło się, jak bardzo potrzebna jest współpraca pomiędzy wszystkimi grupami zaangażowanymi w kształtowanie ochrony zdrowia: pacjentami, lekarzami, dyrektorami szpitali, firmami technologicznymi, decydentami. Dla większości z nas stało się jasne, że jedynie wspólnymi siłami możemy przezwyciężyć nawet największy kryzys, zwłaszcza jeśli z pomocą przychodzą nam nowe technologie.

Dziś już wszyscy zdajemy sobie sprawę, że systemy opieki zdrowotnej na całym świecie wyglądać będą nieco inaczej. Od wybuchu pandemii większego znaczenia nabrały technologie, które umożliwiają opiekę zdalną, pozwalając jednocześnie na odciążenie lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia. Coraz szersze zastosowanie mają także narzędzia sztucznej inteligencji czy big data. To już nie jest głos przyszłości, ale teraźniejszość.

Cyfrowa transformacja, implementacja narzędzi e-zdrowia, budowa zrównoważonych systemów ochrony zdrowia – tych obszarów dotyczy najnowszy raport Future Health Index 2021. W tegorocznej, szóstej już edycji badania globalnego i trzeciego z udziałem polskich przedstawicieli służby zdrowia, oddano głos kadrze zarządzającej placówkami medycznymi i liderom tego sektora. To właśnie ta grupa mogła najbardziej odczuć sposób, w jaki pandemia przeorganizowała cały system ochrony zdrowia. Warto wsłuchać się w ich głosy, bo to właśnie ich cele, plany i ambicje są niezwykle istotne w kontekście kreowania nowej, post-pandemicznej rzeczywistości.

Innowacyjne technologie jako priorytet

Obowiązkowe e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia to przykłady, które pokazują, że cyfrowa dokumentacja jest w Polsce kluczową inwestycją. Liderzy ochrony zdrowia zgadzają się z takim kierunkiem rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce. Zarządzając podległymi sobie placówkami, sami nadają priorytet innowacyjnym technologiom. Zdają sobie sprawę, że ich znaczenie dla właściwego funkcjonowania szpitali będzie stale rosło, co szczególnie uwidoczniło się w trakcie pandemii.

Rola zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie służby zdrowia

Liderzy ochrony zdrowia w Polsce mają świadomość wyzwań stojących na drodze do nowoczesnego rozwoju, takich jak choćby brak odpowiednich szkoleń i doświadczenia wśród personelu medycznego
z zakresu korzystania  z nowych technologii, czy ograniczenia finansowe. Wiedzą także, jak istotna dla efektywnej transformacji systemu jest strategiczna współpraca oraz budowa zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej, jakże ważnych w kontekście ochrony środowiska i budowania tzw. zielonego szpitala przyszłości. Kryzys związany z pandemią COVID-19 sprawił, że tworzenie zbalansowanej, zróżnicowanej opieki w placówkach medycznych stało się priorytetem na przyszłość dla niemal połowy badanych.
A ważnym jego elementem jest korzystanie z tych możliwości technologicznych, które są przyjazne nie tylko pacjentom i personelowi medycznemu, ale także środowisku.

Mimo wciąż obecnego zagrożenia związanego z koronawirusem, liderzy polskiej ochrony zdrowia wierzą, że system jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Optymistycznie patrzą także w przyszłość – są przekonani, że dzięki właściwie wykorzystanym nowym technologiom, budowie zrównoważonego systemu i strategicznej współpracy, świadczenie wysokiej jakości usług medycznych jest możliwe.

Michał Grzybowski, Prezes Philips Polska

Pobierz Raport
Future Health Index 2021