Cukrzyca. Problem cywilizacyjny, społeczny, gospodarczy.

Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Brak możliwości jej wyleczenia skutkuje nie tylko obciążeniem biologicznym dla organizmu, ale i kosztownymi wydatkami medycznymi. W trakcie XXIX Forum Ekonomicznego eksperci podejmą temat kierunku finansowania leczenia oraz zapobiegania powikłaniom.

Cukrzyca w Polsce jest jednym z największych wyzwań epidemiologicznych obecnych czasów – dla pacjentów, lekarzy, świadczeniodawców, płatników. Choroba ta oznacza znaczne koszty po stronie finansów publicznych, ale jest również ogromnym obciążeniem dla osób chorych.

O problemach i możliwych rozwiązaniach kosztów finansowych cukrzycy rozmawiać będą eksperci w trakcie panelu „Cukrzyca. Problem cywilizacyjny, społeczny, gospodarczy”. Udział w nim wezmą: dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Grzegorz Juszczyk, ekspert ds. oceny kosztów cukrzycy i ich uwarunkowań Komitetu Zdrowia Publicznego PAN – Stefan Bogusławski, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Anna Śliwińska, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Adam Niedzielski, redaktor naczelny mzdrowie.pl – Krzysztof Jakubiak.

W trakcie panelu eksperci NIZP, Komitet Zdrowia Publicznego PAN i PEX PharmaSequence przedstawią wyniki najnowszych badań w zakresie chorobowości cukrzycy, a także ocenę wielkości kosztów ponoszonych na rozpoznawanie i leczenie tej choroby przez płatnika publicznego. Zostaną także zaprezentowane badania za pomocą których oszacowano wielkość wydatków medycznych i niemedycznych, związanych z chorobą, obciążających bezpośrednio pacjentów.

Dyskusja będzie się koncentrować wokół zagadnień związanych z organizacją, poziomem i sposobami finansowania leczenia cukrzycy. Odrębnym, ważnym wyzwaniem dla zarządzania tą chorobą w systemie ochrony zdrowia jest kwestia prewencji pierwotnej i wtórnej oraz ról jakie różne instytucje państwowe, społeczne oraz komercyjne mogą i powinny pełnić w tym obszarze. Zostanie także postawione pytanie – gdzie kończy się rola państwa w diagnostyce, leczeniu i zapobieganiu powikłaniom cukrzycy, a zaczyna się rola pacjentów oraz osób szczególnie zagrożonych tą chorobą. Będą prowadzone rozważania czy diagnostyka i leczenie cukrzycy są obecnie w Polsce właściwie finansowane – w sensie wysokości i struktury/kierunków finansowania,  a także o tym jaki skutek odniosły dotychczas wprowadzane zmiany w organizacji diagnostyki i leczenia cukrzycy. Ważnym wyzwaniem dla Ministerstwa Zdrowia jest koordynacja działań różnych instytucji w zakresie zapobiegania, wczesnego rozpoznawania i propagowania właściwego stylu życia u chorych z cukrzycą.