Centrum Projektów Europejskich (CPE) uczestnikiem Forum Europa – Ukraina

Forum Europa – Ukraina

W ramach wybranych bloków tematycznych podczas tegorocznego X Forum Europa – Ukraina (27-28 stycznia) odbędzie się cykl prezentacji pod hasłem „Drogi do sukcesu”. Jedna z nich poświęcona będzie Centrum Projektów Europejskich, które koncentruje się na wspieraniu współpracy terytorialnej oraz ponadnarodowej. Działalność CPE obejmuje programy Interreg (współpraca regionów na wewnętrznych granicach UE) oraz programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (współpraca z regionami z państw sąsiadujących z UE). Ponadto Centrum Projektów Europejskich pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Podczas prezentacji Andrzej Słodki, Rzecznik Prasowy Centrum Projektów Europejskich opowie o sukcesie instytucji w kontekście projektów, które wspiera. Podsumowane zostaną  dotychczasowe sukcesy CPE związane z integracją społeczności, środowisk i regionów oraz omówione zostaną kwestie takie jak: budowanie społeczności transgranicznej, mechanizmy skutecznej współpracy oraz  rozwiązywanie wspólnych problemów za pomocą Funduszy Europejskich. Przedstawiciele CPE wezmą również udział panelach dyskusyjnych. Będzie to doskonała okazja aby nie tylko skomentować wcześniejszą prezentację, ale aktywnie włączyć się w dyskusję na temat najbardziej aktualnych wyzwań, szans i potencjałów obszarów transgranicznych.

Prezentację „Droga do Sukcesu” poświęconą Centrum Projektów Europejskich poprowadzi Roman Imielski (Gazeta Wyborcza).

Więcej na www.cpe.gov.pl