XI Forum Regionów w Krynicy-Zdroju. Siła w samorządach


Od 11 lat integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest Forum Regionów. Gromadzi ono ponad 500 przedstawicieli elit lokalnych z Polski…

Jaka jest rola samorządów w innowacjach w służbie zdrowia – debata


W jaki sposób gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie uczestniczą we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia? – to główne pytanie,…

Forum Regionów


Od 2007 r. integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów…