Panel II Forum Przemysłowego „Trendy w rewolucji przemysłowej – IoT, Big Data, Chmura Danych”


Trend związany z przenoszeniem coraz większej liczby zadań do Internetu oraz usieciowieniem produkcji eksperci określają mianem czwartej rewolucji…

Od marki lokalnej do globalnej – internacjonalizacja MŚP w przemyśle


O internacjonalizacji, jako narzędziu dla rozwoju MŚP w czasie globalizacji i rozwoju nowych technologii rozmawiali uczestnicy dyskusji „Od marki…

„Kiedy skończą się problemy polskiego górnictwa”. Relacja z panelu Forum Przemysłowego


Konstruktywne negocjacje ze związkami o ograniczeniu przywilejów są możliwe – mówili uczestnicy dyskusji „Górnictwo i energetyka – w kierunku…

Panel „Rola inwestycji w przemyśle ochrony zdrowia dla rozwoju polskiej gospodarki”


Sektor medyczny w największym stopniu wykorzystuje w procesie produkcyjnym wiedzę i najnowsze osiągnięcia techniczne, dlatego tym samym staje się…

„Sprawne państwo – silny przemysł”. Sesja Plenarna II Forum Przemysłowego w Karpaczu


Tylko silne państwo może zapewnić swoim obywatelom dostatek i bezpieczeństwo. Ostatnie lata kryzysu gospodarczego w Europie pokazały, że kraje z…

„Brama Północna” w Karpaczu. Gazprom jak nieuczciwy taksówkarz. [Relacja]


W Karpaczu trwa II Forum Przemysłowe zorganizowane przez Instytut Studiów Wschodnich. W jego ramach zorganizowano panel poświęcony koncepcji Bramy…

Wręczono Nagrody II Forum Przemysłowego w Karpaczu


Pierwszy dzień II Forum Przemysłowego w Karpaczu zwieńczyła Gala Nagród Forum Przemysłowego, podczas której Forum Ekonomiczne razem z PKO Bankiem…

W Karpaczu rozpoczęło się II Forum Przemysłowe


II Forum Przemysłowe w Karpaczu (8-10 grudnia) będzie okazją do szerokiej debaty o kluczowych problemach przemysłu europejskiego. Podczas trzech dni…

Panel „Festiwale, targi i imprezy masowe jako sposób na ożywienie lokalnej koniunktury” na Forum Przemysłowym


Ważnym elementem rozwoju miasta i regionu jest jego skuteczna promocja oraz budowa pozytywnego wizerunku. Dobrze przygotowana oferta kulturalna oraz…

Panel „Potencjał przemysłu spotkań” w ramach ścieżki „Turystyka i przemysł czasu wolnego”


Przemysł spotkań to nie tylko konferencje i kongresy, ale także targi, wydarzenia korporacyjne oraz wydarzenia o charakterze motywacyjnym. Według…

Nagrody II Forum Przemysłowego w Karpaczu


W ramach II Forum Przemysłowego w Karpaczu (8-10 grudnia 2016) zostaną nagrodzeni polscy przedsiębiorcy. Pierwszy dzień obrad uwieńczy uroczysta…

Dyskusja „Smart home, smart life – technologie przyszłości” na Forum Przemysłowym


Koncepcja inteligentnego domu (smart home) polega na łączeniu w ramach jednej sieci domowej wielu różnych urządzeń pracujących w gospodarstwie…