POLONIJNE FORUM EKONOMICZNE


Po raz kolejny w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Forum Polonijne. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz państwowych,…

W Krynicy rozpoczęło się Drugie Forum Polonijne


Marszałek Senatu Stanisław Karczewski: Chcemy budować przyszłość Polski z Polonią.

Forum Polonijne


Forum Polonijne w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy


Po raz pierwszy w historii Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Forum Polonijne, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, środowisk…