Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Zagórski będzie gościem 10. Forum Inwestycyjnego w Tarnowie


Udział w 10. Forum Inwestycyjnym w Tarnowie (24-25 kwietnia) potwierdził Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Twój udział w świecie innowacji – Młodzi liderzy na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie


Czy wiesz jak pozyskać fundusze na realizację swojego pomysłu? Co w praktyce oznacza bezpieczne e-państwo? Jakie są trendy w telemedycynie…

Dyskusja „Elektromobilność w Polsce – przyszłość jest elektryczna” na Forum Inwestycyjnym


W jaki sposób Polska może uczestniczyć w rodzącym się rynku pojazdów elektrycznych: poprzez dostarczanie oryginalnych podzespołów czy budowę własnych…