Dyskusja „Elektromobilność w Polsce – przyszłość jest elektryczna” na Forum Inwestycyjnym


W jaki sposób Polska może uczestniczyć w rodzącym się rynku pojazdów elektrycznych: poprzez dostarczanie oryginalnych podzespołów czy budowę własnych…